Konu:Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un Chp Grup Önerisi Üzerinde Yaptığı Konuşması Sırasında Chp Grubuna Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:63
Tarih:24/02/2015


Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dün gece yarısı burada iki maddeyi oy birliği ile kabul ettik, tüm siyasi partilerin katılımıyla oy birliğiyle kabul ettik. İki maddeden birisinin değiştirilmesine ilişkin Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu önerisini yine oy birliği ile kabul ettik. Neydi o düzenleme? "Bonzai" ismi verilen sentetik uyuşturucuya karşı Türk Ceza Kanunu'ndaki cezanın artırılması ya da cezasız olan bu maddenin kullanılmasının bir cezaya bağlanmasıydı; kullanılması, ticareti, satışı. Gayet olumlu, hatta bizim Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak bir önergemiz vardı, o da "Okul, cami, kışla gibi alanlara 200 metre mesafede bu maddelerin satılması hâlinde ceza yarısı oranında artırılır." şeklinde hükmü "200 metre"yi "300 metre", "yarısı oranında artırılır" hükmünü de "dörtte 3 oranında artırılır" şeklinde değiştirmek suretiyle öneren önerge. Bu önergemiz kabul edilmedi. Bize Sayın Davutoğlu muhalefet ediyordu ki "İşte bak bunlar bonzaiye karşı." Hayır, bakın, olumlu bir düzenlemeyi 4 siyasi parti grubu kabul ettik. Birçok kez söyledik, burada bir kez daha söylüyorum: İhtiyacınız molotofla ilgili bir düzenleme ise onu da süratle getirin -gerçi bu maddeleri geçirdiniz- onu da yapalım, onu da yasalaştıralım. Terör karşısında güvenlik kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu birtakım önlemler varsa bunları getirin, hepsini konuşabiliriz, ihtiyaç neyse bunları yasalaştırabiliriz. Ama "Vatandaşın üstünü, arabasını, eşyasını hâkim kararı olmadan ararız; polis dilediği kişiyi, kafasını attıran kişiyi kırk sekiz saat içeri atar..." Bu düzenlemelere hayır. Bunların hepsini, bakın, biz Komisyonda bu kadar ifade ettik.

Bu kadar uzun konuşmaya gerek yok. İstiyorsanız gelirsiniz, bu yasaya birkaç gün ara verilir -bugün 8'inci gündeyiz, karınca hızıyla ilerliyor- ara verirsiniz, yeter ki demokrasiye bir dönüş yapın.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)