Konu:Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:63
Tarih:24/02/2015


Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, şimdi Sayın Bostancı Foucault'yu bilir. Foucault der ki "Aydın kime denir?", "Entelektüel kime denir?" diye bir tanım yapar: Bilgisini, birikimi siyasi mücadele alanında kullanan kişiye denir. Yani, ne biliyorsanız, bunu siyasi dile dönüştürebiliyorsanız bu, aydın tanımına girer. Sayın Bostancı'dan ben burada, akademik kimliği nedeniyle aydınca bir konuşmayı beklerdim ama maalesef vermiş olduğu bilgiler tarihî gerçeklere aykırı.

Sayın Bostancı'ya, ben, şimdi Caber Kalesi olsun, Süleyman Şah Türbesi'nin daha önce bulunduğu yerlerdeki gelişmeler olsun, bütün bunları içeren bir bilgi notunu birazdan göndereceğim.

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) - Teşekkür ederim, ben biliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ama, bilseniz buradan bilgi verirdiniz, öyle konuşmadınız. Bakın, daha evvel, orada...

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) - 3'üncü defa değişmedi mi?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bakın, bir kere Süleyman Şah Türbesi'nin nerede olacağı konusu bugüne kadar Suriye Hükûmeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti arasında karşılıklı anlaşmalarla kararlaştırılmıştır. Eski türbe harabeye dönmüştür, onun yerine, hemen, yapılan karakolun yanına yeni bir türbe inşa edilmiştir. Suriye ile Türkiye hükûmetleri arasında karşılıklı mutabakatla bütün bunlar gerçekleştirilmiştir.

Şimdi, karşılıklı mutabakat var mı? Hayır. Korkudan, "Orayı koruyamayacağız." diyerek kaçılıyor. Yani Esad yıkılacaktı, türbe yıkıldı. Türkiye'yi getirdiğiniz nokta budur.

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Birazdan da AKP yıkılacak.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bakın, en son anlaşma 23 Ocak 2003 tarihinde yani sizin Hükûmetiniz, Adalet ve Kalkınma Partisi Hükûmeti döneminde Ankara'da imzalanan Süleyman Şah Türbesi Tahkimat Projesinin Uygulanmasına İlişkin Ana Tutanak. Bakın, 2003'te bile imzalamışsınız, "Burada bu Süleyman Şah Türbesi kalsın, bunu tahkim edelim, güzelleştirelim, iyileştirelim." Kendi yaptığınız anlaşmayı bile koruyamadınız, bırakınız cumhuriyetin anlaşmalarını ve eserlerini.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)