Konu:Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın yaptığı açıklaması sırasında CHP Grup Başkanına ve Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:63
Tarih:24/02/2015


Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın yaptığı açıklaması sırasında CHP Grup Başkanına ve Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dün okuduğum bir şeyi size tekrar okumak istiyorum; Ankara Anlaşması'nın 9'uncu maddesi. Tarih 20 Ekim 1921. Büyük Millet Meclisinin yönetiminde, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk milleti Kurtuluş Savaşı'nı veriyor, millet olma, devlet olma mücadelesini veriyor.

Madde şu: "Osmanlı sülalesinin kurucusu Sultan Osman'ın dedesi Süleyman Şah'ın Caber Kalesi'nde bulunan ve 'Türk mezarı' ismiyle belirli türbesi müştemilatıyla birlikte Türkiye'nin malı olacak ve Türkiye oraya muhafızlar koyacak ve Türk Bayrağı çekecektir." İşte cumhuriyetin, Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmanlıdan miras Süleyman Şah Türbesi'ne bakışı. (CHP sıralarından alkışlar) Siz, Osmanlı'dan miras cumhuriyetin koruması altında olan bir vatan toprağını bir başka ülkeye, "ülkeye" bile diyemeyeceğim, IŞİD'e terk ettiniz, kaçtınız, geldiniz, bunu burada bir de başarı diye anlatıyorsunuz.

Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Yıl 1996. "Kardak Kayalıkları" diye Ege Denizi'nde bir kayalık vardı. Kayalık size göre vatan parçası değildir. "Kayalık, ne olacak? Verelim gitsin." dersiniz siz, Yunanlılara, Yunanistan'a. Zamanın Başbakanı dedi ki: "Yunanlılar oraya bayrak çekince...

İBRAHİM KORMAZ (Düzce) - Onu İsmet Paşa'ya sor.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sen sus, sen bir şeyden anlamazsın, sen hiçbir şeyden anlamazsın! Senin işin gücün laf atmak!

Zamanın Başbakanı dedi ki: "O bayrak iner, o asker gider." Bu tavrı gösterebilen bir Başbakan yok. Kaçmış, gitmiş oradan, PYD onlara kılavuzluk yapmış. Sayın Aydın konuşmasında da söyledi "Bize gösterilen yere koyduk bunu." diyor.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Hayır, öyle demedim. Biz tespit ettiğimiz yere koyduk.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bu tam bir rezalettir, tam bir skandaldır. Türk Ceza Kanunu'nun 302'inci maddesine göre "Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğinde bulunan bir toprağı bir başka ülkeye terk ederseniz ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla cezalandırılırsınız. (CHP sıralarından alkışlar) Davutoğlu ve ekibi bu cezayı görecektir bu ülkede, bunu yaşayacağız ve göreceğiz, bunun adı vatana ihanettir.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)