Konu:Süleyman Şah Türbesi'nin IŞİD'e teslim edilerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin oradan geri çekilmesinin bir hezimet olduğu değerlendirmelerine iktidar partisi grubunun susarak katılmış olduğuna ilişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:63
Tarih:24/02/2015


Süleyman Şah Türbesi'nin IŞİD'e teslim edilerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin oradan geri çekilmesinin bir hezimet olduğu değerlendirmelerine iktidar partisi grubunun susarak katılmış olduğuna ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Süleyman Şah Türbesi'nin IŞİD'e teslim edilerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin oradan geri çekilmesi Hükûmet tarafından bir başarı olarak sunuluyor, aslında bu bir hezimettir. Bu hezimeti, muhalefet konuşmacıları, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi konuşmacıları kürsüden ifade ediyor. Biraz önce Çorum Milletvekilimiz Sayın Tufan Köse de çok önemli değerlendirmeler yaptı. İktidara, Hükûmete yönelik içeriği çok ağır olarak değerlendirebileceğimiz cümleler kullandı. Ben iktidar partisi grup başkan vekillerinin sataşmadan dolayı söz almalarını bekliyordum ama almadıklarına göre, arkadaşlarımızın bu değerlendirmelerini iktidar partisi grubunun kabul ettiği varsayıyorum çünkü sükût ikrardan gelir.

Teşekkür ederim efendim. (CHP sıralarından alkışlar)