Konu:Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri
Yasama Yılı:5
Birleşim:62
Tarih:23/02/2015


Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MUSTAFA ERDEM (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 12'nci maddesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına verdiğimiz önerge üzerine söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, bu kanunları niçin çıkarıyoruz bilmiyorum. Bugüne kadar çıkardığınız kanunları da niçin çıkardığınızı anlamış değilim. Her kanun uygulanmak üzere çıkarılıyor ama ne hikmetse AKP birilerine verdiği sözleri yerine getirmek, bir başka ifadeyle, birilerinden aldığı talimatları harfiyen uygulamak adına bu kanunları hiçbir zaman uygulama cesaretini, basiretini, iradesini kullanamıyor.

Bir başka husus, bu kanunu yarın hangi gerekçeyle hangi yeni kanunla değiştireceğinizi de merak ediyorum. Zira, bugüne kadar yüce Meclisin iradesi yapboz tahtasına çevrilmiş ve her çıkan kanun uygulamadaki aksaklıkları veya maksadını aşan bölümlerinin tamamlanması dolayısıyla yeni bir kanun çıkarılması gerçeğini bu milletin huzuruna getirmeye mecbur bırakmıştır. Bugüne kadar çıkan kanunlar uygulanmış mıdır? Ne kadarını uygulayabildiniz? Örnek olsun diye size söylüyorum: AKP iktidarı Kenarı Dicle'de PKK'lıları korurken, onların haklarına sahip çıkarken, İzmir'de Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun şehit edilmesine göz yummuş ve bu konuda kanunu uygulama iradesini bilerek veya bilmeyerek, kasten veya iradi bir şekilde, maalesef bu acının yaşanmasına vesile olacak şekilde uygulamamıştır.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Kasti uygulamaması olabilir mi ya?

MUSTAFA ERDEM (Devamla) - Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti devletinde terörden sorumlu veya PKK'yla yapılan pazarlıklardan sorumlu geçmişteki bir bakan, yasaların uygulanmaması gerektiği hususunda valilere, kaymakamlara talimat verdiğini televizyonlardan ifade ederken, bizatihi kanunların uygulanmamasından kaynaklanan sebeplerle alçaklar Türk Bayrağı'nı gönderden indirmiş ve bu kanun çıkarılamamıştır. O zaman size soruyorum: Bu kanunları niye çıkarıyorsunuz? Uygulamayacaksınız niçin bu milletin vaktini meşgul ediyor, bu yüce Meclisi bunlarla oyalıyorsunuz?

Değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi olarak her yararlı işte bu milletin yanında olduk, bu devlete sahip çıktık, bu Meclisin haklarını korumaya çalıştık, hakkın yanında, haksızın karşısında, batılın karşısında olduk. Ama bugün muhataplarımız kimin yanındalar, ne için buradalar, hangi kanunun içerisine hakla batılı karıştırarak buraya getiriyorlar, bunun cevabını sizler veriniz. Ama şunu unutmayınız ki, şu anda da biz, Sayın Başbakan, kendisine yakışmayan bir üslupla, birilerine şirin gözükme ve bu masum milletin duygularını sömürebilme adına bonzaiye karşı çıktığımızı veya bir şekilde uyuşturuculara karşı çıktığımızı, ne bileyim, molotofkokteyllerine karşı çıktığımızı söylemek suretiyle bir duygu sömürüsü yapıyor ama görünüz ki bu şerefli millete her zaman hakkın yanında olduğunu ispat edebilme duygusuyla molotofkokteyline de, poşuya da, bonzaiye de burada dik durmuş, bu milletin evlatlarını gelecek adına tehdit eden ne varsa hepsine karşı çıkmıştır.

Ama sizler, hakla batılı iç içe girdirmek suretiyle neyin iyi, neyin kötü olduğunu bu milletten saklarsanız o zaman güvenilirliğinizi kaybedeceksiniz. Ama gelin, bu millete samimi olun. Zira samimiyetten kimseye zarar gelmez ama siz sadakat ehli olmaz, samimiyete sahip çıkmazsanız bunun bedelini yarın ağır ödeyeceksiniz. Unutmayınız ki kendiniz için yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkaları için yapmayın. Şu anda memlekette uyuşturucudan mahkûm olanların, Batı'da Türk milletine mensup olanların uyuşturucu mahkûmiyetlerinin ve uyuşturucunun, ahlaksızlığın, bonzainin her gün artan bir trendle arttığını düşündüğünüzde siz hangi misyonu sağlamak, hangi güvenliği temin etmek ve bu milletin geleceğini hangi duygularla korumak istediğinizi burada ifade edin ve o zaman göreceksiniz ki bu millet de en az MHP kadar size sahip çıkacak ve sizin kurtuluşunuz MHP'nin elinde olacaktır. (MHP sıralarından alkışlar)