Konu:Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri
Yasama Yılı:5
Birleşim:62
Tarih:23/02/2015


Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz madde, bu tasarının en olumlu maddesi olarak ifade edebileceğimiz bir maddedir. Sentetik uyuşturucuların da Türk Ceza Kanunu kapsamına alınmak suretiyle cezalandırılmasını öngören bir maddedir. Hem maddeyi hem de şimdi okunmuş olan Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun önergesini Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak desteklediğimizi ifade etmek istiyorum.

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)