Konu:Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:62
Tarih:23/02/2015


Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim muhalefet anlayışımızda muhalefet partilerine muhalefet etmek diye bir şey yoktur. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi hükûmetlerinin yanlış uygulamalarını halkımıza anlatırız, bunun karşısında da Cumhuriyet Halk Partisinin çözüm önerilerini anlatırız.

Ama mecburum, şimdi, Sayın İdris Baluken Cumhuriyet Halk Partisine yönelik çok ağır bir eleştiride bulundu, Cumhuriyet Halk Partisinin on üç yıldır yapmış olduğu muhalefeti beğenmiyor, kendilerinin etkin muhalefet yaptıklarını söylüyor. Elbette, kendi muhalefetlerini kendileri değerlendirebilir ama ben şimdi bizim muhalefet ettiğimiz bazı konularda Halkların Demokratik Partisinin nasıl muhalefet ettiğine ilişkin birkaç örnek vermek istiyorum size: Örneğin 4+4+4 millî eğitim temel sisteminde değişiklik öngören, Türkiye'yi laik eğitim sisteminden, modern sistemden uzaklaştırıp daha geri bir konuma taşımak isteyen bu yasa tasarısına, yasaya karşı Cumhuriyet Halk Partisi günlerce Komisyonda ve Genel Kurulda etkin bir muhalefet göstermiştir ama ben, doğrusu, Halkların Demokratik Partisinin orada etkin muhalefetini hatırlamıyorum.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Sayın Başkan, özellikle sataşıyor.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Hemen 17 Aralık soruşturmasından sonra getirilen HSYK düzenlemesi Hükûmetin yargıya açıkça müdahalesini kapsayan düzenlemeler içeriyordu, o yasada Halkların Demokratik Partisi oylamada dahi bulunmadı. Sabahlara kadar burada görüşmeler yaptık gelip hayır oyu vermeye bile üşendiler, oy vermediler. Bakanların yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak burada tek bir söz etmediler. Hatta gruba mensup bir milletvekili "Türkiye Cumhuriyeti'nin parası çalınmıştır, bizi ilgilendirmez." anlamında bir konuşma yaptı. Tutuklu milletvekilleriyle ilgili, biz ayrım yapmaksızın bütün milletvekillerini sahiplendik ama onların...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ...sahiplenişini ben tüm milletvekilleri için görmedim.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)