Konu:Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:62
Tarih:23/02/2015


Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Benim kürsüden yaptığım bir konuşmada yaptığım eleştiriler üzerine Sayın Ahmet Aydın söz alarak bir konuşma yaptı ve Cumhuriyet Halk Partisini kastederek dedi ki: "Masa başında Musul'u verdiniz, Kerkük'ü verdiniz, Süleymaniye'yi verdiniz." Buna yönelik Sayın Engin Altay'ın eleştirisi, itirazı üzerine siz de "Sayın Ahmet Aydın'a soralım." dediniz ama şu ana kadar Sayın Ahmet Aydın Genel Kurula gelmiş değil.

Ben şunu söylemek istiyorum: Kurtuluş Savaşı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş mücadelesidir, bir imparatorluğun yıkıntıları üzerine yeni bir devletin bir millet olarak doğuşunun mücadelesidir. Bu soru son derece anlamsız. Bu soru şöyle de sorulabilir: "Neden Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarına Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk sahip çıkmadı? Neden Irak'ı verdiniz, neden Suriye'yi verdiniz, neden Balkanları kaybettiniz, neden Filistin'i kaybettiniz, neden Arabistan'ı kaybettiniz?" Böylesi büyük bir mücadelenin yıllarıdır o yıllar, masa başında verilen bir şey yoktur, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, var olması, bir devletin, bir milletin doğuşu mücadelesidir. Ama öyle anlıyorum ki, Sayın Aydın bu cümlesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin o zaman bir toprak kaybettiğini düşünerek "Biz de bugün Süleyman Şah'ı verdik." demek istiyor, oraya sığınmak istiyor. Oysa o tarihte verilen hiçbir şey yoktur, bir millet, devlet olarak, cumhuriyet olarak doğmuştur o tarihte.

Teşekkür ederim.