Konu:Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:62
Tarih:23/02/2015


Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Aydın benim eleştirilerime cevap vermedi, başka bir şeyler söylüyor; "Musul" diyor, "Kerkük" diyor. Sayın Aydın, sizin -"sizin" derken şahıs olarak, şahsınızı kastetmiyorum ama- Hükûmetinizin, hükûmet etme anlayışınızın cumhuriyetle, Atatürk'le bir problemi var.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Yok, bir problemimiz yok.

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Ne alakası var ya.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bakın, Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılında Lozan Anlaşması'yla kurulduğunda bu Süleyman Şah Türbesi cumhuriyetin sınırları içerisine alınmıştı.

Daha eskiye gidelim: Cumhuriyet henüz kurulmuş değil.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - 1939'da, 1975'te taşındı. Taşınmadı mı?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - 1921 yılında, Ankara Anlaşması'yla, onun 9'uncu maddesiyle, Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlıdan miras bu Süleyman Şah Türbesi'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Fransa arasında yapılan anlaşmaya konu ederek Türkiye'nin görevlendireceği, o zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin görevlendireceği muhafızlar tarafından korunacağı yönünde bir hükmü oraya yerleştiriyor.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - 1939'da niye taşındı? 1975'de niye taşındı?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bakın, Atatürk'ün Osmanlıdan miras Süleyman Şah Türbesi'ne karşı olan tutumuna bakın, bir de kendi Hükûmetinizin tutumuna bakın. (CHP sıralarından alkışlar) Süleyman Şah Türbesi'ni IŞİD'e teslim etmişsiniz, IŞİD'e teslim olmuşsunuz. Türk tarihinin en büyük lekesidir bu, tarihimizin en büyük lekesidir. Bunu burada bir kahramanlık, övünç gibi anlatıyorsunuz. Ben üzüntü duyuyorum. Bu milletin alnına bir leke sürülmüştür, bu lekeyi siz sürdünüz.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Milletin alnı aktır, ak. Siz kendinize bakın.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, söyleyeceğim çok şey var.

Bakın, Taraf gazetesinin...

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Hangi taraf o?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ...bir haberi vardı Ağustos 2014 tarihinde, Musul Konsolosluğundaki 49 görevlimiz rehin alındığı zaman dendi ki: "Süleyman Şah Türbesi verilecek, 49 rehine kurtarılacak." İşte, o pazarlık bugün gerçek olmuştur, o pazarlık bugün tahakkuk etmiştir. (CHP sıralarından alkışlar)