Konu:Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın gündem dışı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:62
Tarih:23/02/2015


Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın gündem dışı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; zamanım çok kısa, hemen konuya giriyorum.

Şimdi, Süleyman Şah'la ilgili ilk haber gazetelerde yer aldı. 13 Mart 2014 tarihinde Süleyman Şah Türbesi'nin olduğu bölgenin IŞİD kontrolüne geçtiği haberi basında yer aldı. Onun üzerine zamanın Başbakanı Sayın Erdoğan şunu söyledi: "Böyle bir yanlışlık olacak olursa gereği neyse yapılacaktır. Bu topraklar bizim toprağımızdır. Bu topraklarda yapılacak bir saldırı aynen Türkiye'ye yapılmış bir saldırıdır." Müthiş bir kararlılık ifade eden bir cümle. Sayın Davutoğlu o zaman bakan, o da aynı cümleleri tekrarlıyor, Türkiye'nin kararlılığını vurguluyor "Topraklarımıza, Süleyman Şah'a bir şey olursa yapanları perişan ederiz." anlamında bir değerlendirme yapıyor.

Tezkereyi görüşüyoruz, Suriye tezkeresi. Tarih: 2/10/2014. Suriye tezkeresinin gerekçesinde deniliyor ki: Süleyman Şah Karakolu tehdit altında.

Onun için yetki aldınız Meclisten. Gerçekte tezkereye gerek yoktu. Türk toprağı, vatan toprağına saldırı olursa gidip Silahlı Kuvvetlerimizin cevabını vermesi lazım. Şimdi, tezkere görüşülürken ben bunları söylüyorum.

Sayın Bakan şu cümleyi kullanıyor: "IŞİD'in Türkiye-Suriye sınırına 37 kilometre mesafede bulunan Süleyman Şah Saygı Karakolu bölgesindeki mevcudiyeti ulusal güvenliğimize yönelik apaçık bir risk, apaçık bir tehdit oluşturmaktadır. Türk ana vatanının ayrılmaz bir parçası olan Süleyman Şah Saygı Karakolu'nu korumak devletimizin asli vazifesidir."

Bu devletin asli görevi Süleyman Şah'ı korumaktır, askerimizi oradan çekmek değildir. "Şam'a gidip Emevi Camisi'nde cuma namazı kılacağız." diyen Sayın Davutoğlu, Süleyman Şah Türbesi'ni IŞİD'e teslim etmiştir, türbeden olduk.

Teşekkür ederim.