Konu:Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş'in Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın gündem dışı konuşmasından sonra MHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:62
Tarih:23/02/2015


Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş'in Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın gündem dışı konuşmasından sonra MHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYLA AKAT ATA (Batman) - Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, bir milletvekilinin, burada grubu bulunan bir siyasi parti için "Bu HDP milletvekilleri" şeklinde bir cümle kullanması, Parlamentonun itibarına da ne yazık ki halel getirmiştir, bunu belirterek başlamak istiyorum.

Diğer bir boyutu, arkadaşlar: Biraz önce grubumuz adına konuşma yapan Van Vekilimiz Sayın Nazmi Gür, HDP Grubunun açıklamasını sizinle paylaşmadı; bizzat, bugün, Kobani kantonu yönetiminin ve askerî gücünün yapmış olduğu açıklama bu kürsüden okundu.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) - O daha vahim!

AYLA AKAT ATA (Devamla) - Bugün, kabul edilir ya da edilmez Kobani'de bir yönetim var. İlk kabul etmesi gereken ülke Türkiye Cumhuriyeti'ydi, çünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde de Kürt halkı yaşıyor, Türkiye'nin de bir Kürdistan'ı var; nasıl ki Suriye'nin varsa, nasıl ki Irak'ın varsa, nasıl ki İran'ın bir Kürdistan'ı varsa Türkiye sınırları içerisinde de bir Kürdistan var.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) - Çok vahim!

AYLA AKAT ATA (Devamla) - Ve bugün, bu Parlamento çatısı altında, dünyanın en örgütlü, 2015 yılında en örgütlü, artık eylemleriyle hiçbir tartışma götürmeden terör örgütü olarak kabul edilen bir örgüt karşısında dünyanın takdir ettiği bir direnişi ortaya koymuş bir örgütten bahsederken biraz daha saygıyla, biraz daha o direnişin gereklerini anlayarak ifade etmek lazım. İnanıyorum ki bugün, bu Parlamento çatısı altında oturan her milletvekilimiz, eğer bir terör örgütü "Sizin toprağınız, sizin kadınlarınız, sizin inancınız da dâhil olmak üzere her türlü değeriniz, bizim tarafımızdan alaşağı edilecek, bize helaldir." dediğinde, sanıyorum bu Parlamentodaki herhangi bir milletvekili, durup yerinde bunu seyretmeyecektir, direnecektir...

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) - PKK terör örgütü müdür, değil midir?

AYLA AKAT ATA (Devamla) - ...toprağını savunacaktır, içinde bulunduğu kültürünü...

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) - PKK terör örgütü müdür, değil midir; bunu söyle.

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) - Değildir.

AYLA AKAT ATA (Devamla) - Ben çok açık söylüyorum, hiçbir koşulda da bunun aksini söylemedik; bugün Türkiye toplumuna empoze edilmek istenen bir "terör" ve "terörizm" kavramı var. Biz bunun doğru olmadığını söylüyoruz.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) - PKK terör örgütü müdür, değil midir?

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) - Değildir.

AYLA AKAT ATA (Devamla) - Bugün PKK etrafında...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) - PKK terör örgütü müdür, değil midir? Buradan değil oradan seslenin.

AYLA AKAT ATA (Devamla) - Ben açık bir şekilde söylüyorum, PKK bir terör örgütü değildir, ben görmüyorum ama sizler tarafından da...

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) - Mesele yok o zaman!

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) - AKP vekillerine söyle.

AYLA AKAT ATA (Devamla) - ...bunun tartışılabileceği her zeminde tartışmaya hazırız. (HDP sıralarından alkışlar)