Konu:Isparta Milletvekili Recep Özel'in MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:60
Tarih:21/02/2015


Isparta Milletvekili Recep Özel'in MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MUSTAFA ERDEM (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, siyaset hiçbir zaman dinin alternatifi değildir. Dolayısıyla, siyaset yapanların kendilerini dinle özdeşleştirmiş olmaları da fevkalade yanlıştır. Üzülerek ifade etmek istiyorum ki bugün şu sıralarda muhatabım olan bazı zevatın yapmış oldukları saha dışı çalışmalarda siyaseten bazı şeylerin kendileri için mübah olabileceğini, yapmış oldukları...

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Bu nasıl bir dil öyle ya?

MUSTAFA ERDEM (Devamla) - Bunları siz çok daha iyi, profesyonelce yapıyorsunuz.

Bunların kendileri için siyasi bir atraksiyon veya siyasi bir numara olduğu yönünde dayatmalarda bulunuyorlar.

FARUK BAL (Konya) - "Yolsuzluk, hırsızlık değil." diyor adam, fetva veriyor.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - "Rüşvet yüzde 20!" diye fetva verdi hocalar ya.

BAŞKAN - Sayın Türkkan, lütfen...

MUSTAFA ERDEM (Devamla) - Soruyorum size: Haram kim tarafından ne zaman helal edilebilir? Haramın helal olmasını başarabilecek bir babayiğit aranızda varsa bunları da çıkar buradan itiraf eder.

Burada şunu dikkatlerinize sunmak istiyorum: Beyler, bugün siyaseti...

ÜNAL KACIR (İstanbul) - O babayiğitlik değildir, o alçaklıktır, alçaklık. Babayiğitlik olur mu? O alçaklıktır.

MUSTAFA ERDEM (Devamla) - Bu alçaklığı zaten kınıyorum buradan.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - "Rüşvetin yüzde 20'si helaldir." diyen alçaktır, kahpedir.

MUSTAFA ERDEM (Devamla) - Burada siyaseti başkalarını ikna etme sanatı olarak görmek başka bir şey, siyaset adına olmayanı varmış gibi göstermek çok daha başka bir şey ama ne yazık ki siyasilerin kendileriyle organik ilişki içerisinde oldukları bazı din adamlarını kendi yapmış oldukları siyasi söylemlerin meşruiyetine camileri, kürsüleri, hutbeleri, minberleri araç olarak kullanması ve bunlar üzerinden de siyaset yapıyor olması din adına da, İslam adına da, siyaset adına da bir ayıptır diye düşünüyor, herkesi bu hassasiyeti uygulamaya davet ediyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)