Konu:Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın, İç Tüzük'ün 73'üncü maddesi uyarınca kanun tekliflerinin havalesine itiraz yapılamayacağına yönelik tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında
Yasama Yılı:5
Birleşim:59
Tarih:20/02/2015


Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın, İç Tüzük'ün 73'üncü maddesi uyarınca kanun tekliflerinin havalesine itiraz yapılamayacağına yönelik tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi demokrasi "Biz çoğunluk gücüne sahibiz, istediğimizi yaparız." demek değildir. Bugün bu, burada sergileniyor, kaç gündür bu sergilenmeye çalışılıyor. "Biz istiyoruz, çoğunluğumuz var, Meclisin teamüllerini de bir kenara atarız, bunu çiğneriz."

Sayın Başkan, açıklamalarınıza kesinlikle katılmıyorum. Bakın, ben size bir tarihte yapılan oturumdan söz ettim, 14 Şubat 2012 tarihli 65'inci Birleşim. Tutanaklara bakın, bunu Kanunlar Kararlar gayet iyi biliyor ama açıklamanızda buna girmiyorsunuz. Bir grup başkan vekilinin bir itirazı var bir havaleyle ilgili, oturumun başında yapılmamış, sonra yapılmış. Meclis Başkanlığı diyor ki, oturumu yöneten Meclis başkan vekili: "Biz 73'üncü madde uygulamasında kanun tasarısı ile tekliflerini aynı değerlendiriyoruz." Açıklama bu. Ben burada 4 Haziran 2013 tarihinde benzer konuda bir itirazda bulundum, oturumu yöneten Meclis başkan vekili bana söz verdi, konuştum; Meclisin teamülü bu şekilde. Siz şimdi diyorsunuz ki: "Ben teamül tanımam." Sayın Başkan, teamüller tanınmak içindir, çiğnenmek için değildir.

Değerli milletvekilleri, bu nedenle sözünü ettiğim, Sayın Bülent Tezcan'ın kanun teklifi Avrupa Birliği Uyum Komisyonuna da havale edilmelidir; bu, benim görüşüm, Başkanlık bu görüşe katılabilir, katılmayabilir. Benim görüşüm doğrudur diye bir iddiada bulunmuyorum ama daha iyi bir yasama faaliyeti için AB Uyum Komisyonunda da bu teklifin görüşülmesinde yarar vardır. Bu itirazımı dinlersiniz, Meclis Başkanlığı bunu değerlendirir, daha sonra bana yazılı bir cevap verir; İç Tüzük bunu gerektirir.

Değerli milletvekilleri, kaç gündür polis devleti yasa tasarısının görüşmelerini yapıyoruz, henüz daha bu tasarıya geçilemedi. Genel Kurulda büyük bir gerginlik, tartışma ortamı doğuyor. Muhalefet olarak, ana muhalefet partisi olarak biz Cumhuriyet Halk Partisi, özgürlükleri baskı altına alan, demokrasiyi yok eden, polis devletini kuracak olan bu tasarının görüşülmemesini istiyoruz, bunun geri çekilmesini istiyoruz. "Molotof düzenlemesi, bonzai düzenlemesi" diyorsanız, bunları getiririz, ihtiyaç varsa, ihtiyaç duyulan neyse bunu yaparız.

İç Tüzük'ün bize verdiği engelleme haklarını kullanıyoruz doğal olarak. Ama şunu ilginç buldum: Biz engelleme çalışmalarına devam ederken iktidar partisi grup başkan vekilleri de bir şekilde bize destek oluyorlar. Buna da müteşekkirim, teşekkür ederim. Yani, grup başkan vekilleri, tüm milletvekillerine laf atmak suretiyle ya da kürsüdeki milletvekiline laf atmak suretiyle oturumlara ara verilmesine neden oluyorlar.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bu da bizim engelleme çalışmalarımıza bir katkı sağlıyor. Gerginlikten hoşlanmıyorum ama engelleme çalışmamıza katkı verdiği için ben Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkan vekillerine çok teşekkür ederim, sağ olun. (CHP sıralarından alkışlar)