Konu:İç Tüzük 73'e göre söz talep ettiğine ilişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:59
Tarih:20/02/2015


İç Tüzük 73'e göre söz talep ettiğine ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Şimdi, ben Milliyetçi Hareket Partisi ile Halkların Demokratik Partisinin ifade ettiği hususları sizin görüşünüzün yanlışlığını kanıtlama yönünde açıklamalar olarak alıyorum yani siz bu maddeyi bu şekilde değerlendirirseniz, o zaman 35'inci maddeye gidilir, tasarılar ile teklifleri ve birbiriyle ilgisi olmayan hususları birleştiremezsiniz, komisyon kendiliğinden herhangi bir öneri de yapamaz. Onun varacağı vahim sonucu sizlere işaret ediyorlar.

Şimdi, Sayın Başkan, bir açıklama yaptınız, ben bunu Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir mensubu olarak üzüntüyle karşılıyorum. Diyorsunuz ki: "Ben teamül falan tanımam."

BAŞKAN - Öyle bir şey demedim, lütfen.

OKTAY VURAL (İzmir) - Öyle dediniz.

ADİL ZOZANİ (Hakkâri) - Dediniz, dediniz.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - "Ben yazılı hukuk tanırım." diyor Sayın Başkan.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Ama bakın, ben size iki tane tarih verdim. Birisi daha evvel benim söz aldığım oturum, bir de ondan önce, 14 Şubat 2012 tarihli 65'inci Birleşimde Başkanlığın açıklaması. Siz diyorsunuz ki: "Oturumu yöneten Meclis başkan vekili kimdir bilemem, o öyle yapmış olabilir, ben bunu tanımıyorum." Ya, burada itilaf hâlinde İç Tüzük'te bir açıklık yok ise, tereddüt var ise, teamüle, geleneğe gitmiyor muyuz Sayın Başkan?

BAŞKAN - Evet.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Siz bunu nasıl reddedersiniz?

BAŞKAN - Ben bunu reddetmiyorum. Bu konuyla ilgili olarak İç Tüzük açık ve nettir. Bu konuda benim için öncelikli olan, açık ve net olan İç Tüzük'ün hükmüdür diyorum.

Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Bakın, Sayın Başkan...

BAŞKAN - Lütfen...

OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkan, bu sizin yorumunuzdur.

ADİL ZOZANİ (Hakkâri) - "Benim de yorumum bu şekildedir." demiştiniz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Bir saniye efendim, son cümlelerimi...

Devam ederseniz usul tartışması talep edeceğim.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Allah Allah...

Sayın Başkan...

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Şimdi, efendim, bakın, Meclis Başkanlığı kanun teklifinin tasarıda olduğu gibi bir gerekçeye sahip olmaması hâlinde işleme girmeyeceğini söyleyerek bunu ilgili milletvekiline iade ediyor. Gerekçesi de, kanun teklifine ilişkin açıklık bulunmayan hususlarda kanun tasarılarına ilişkin hükümler uygulanır; bu gerekçeyle iade ediyor.

Siz şimdi bütün bunları bugün yok ediyorsunuz. Tutumunuz hakkında usul tartışması açıyorum Sayın Başkan.