Konu:Genel Kurul salonundaki kavganın çıkmasına AK PARTİ Grup Başkan Vekilinin neden olduğuna ve İç Tüzük'ün 68'inci maddesinin uygulanması gerektiğine ilişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:58
Tarih:19/02/2015


Genel Kurul salonundaki kavganın çıkmasına AK PARTİ Grup Başkan Vekilinin neden olduğuna ve İç Tüzük'ün 68'inci maddesinin uygulanması gerektiğine ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, bir cümle söylediniz, doğru bir cümle, Meclisin çalışması gerekir.

BAŞKAN - Evet.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Elbette Meclis çalışmalı. Muhalefet İç Tüzük'ün kendisine vermiş olduğu hakları kullanır, iktidar yine İç Tüzük'ün kendisine vermiş olduğu hakları kullanmak suretiyle bir an önce tasarıyı yasalaştırmak isteyebilir; bunlar işin doğasında olan hususlar.

Yalnız, konuşmanızdan şöyle bir izlenim çıkıyor, sanki bu kavgayı muhalefet başlatmış gibi bir izlenim çıkıyor. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Aynen öyle!

BAŞKAN - Hayır, öyle söylemedim efendim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Hayır, cümleleriniz böyle değil ama algılama bu şekilde.

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) - Fotoğraflar yalan söylemez, fotoğraflara bak!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Yani Meclis çalışmalı, Meclisin çalışması engelleniyor ise kavgayı da muhalefet çıkardı gibi bir izlenim doğacak...

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) - Aynen öyle!

İSMAİL AYDIN (Bursa) - İnternet'teki fotoğraflara bak!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Bir kere bunu tespit edelim:

Mecliste kavganın çıkmasına neden olan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekilinin, kürsüdeki hatip olan Sayın Sezgin Tanrıkulu'na kürsünün hemen arkasında durmak suretiyle laf atmasıdır; bu, tahriki başlatmıştır. O ana kadar bugünkü oturumlar, bugünkü görüşmeler bence gayet yolunda gitti. Elbette gerilimler, tartışmalar olabilir, gayet doğal ama problem olan bir şey yoktu. Siz de bu ana kadar, benim olduğum oturumlar süresince oturumları iyi yönettiniz ancak burada İç Tüzük'ü çiğnemeye kalkıyorsunuz Sayın Başkan. Tutumunuz 68'inci maddeye aykırıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili hem Genel Kurulu, grubunu tahrik edecek hem hiçbir şey olmamış gibi oturacaklar hem de siz oturuma devam edeceksiniz. Bunu kabul etmiyorum Sayın Başkan.