Konu:Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut'un, açılması takdirinde olan usul tartışmasını açması, takdirinde olmayan usul tartışmasını açmaması ile Başkanlık Divanında bulunan kâtip üyenin yuhalanmasına sessiz kalınmasına ilişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:58
Tarih:19/02/2015


Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut'un, açılması takdirinde olan usul tartışmasını açması, takdirinde olmayan usul tartışmasını açmaması ile Başkanlık Divanında bulunan kâtip üyenin yuhalanmasına sessiz kalınmasına ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, siz, Sayın Oktay Vural'ın önce bir usul tartışması açmak zorundasınız yönündeki talebine karşılık, 13'üncü maddeyi okuyarak Başkanın usul tartışması açıp açmama konusunda bir takdir hakkı olduğunu söylediniz; doğru. 13'üncü madde diyor ki: Açabilir. Yani açmayabilir de. Ancak siz bu takdir hakkınızı usul tartışması açma yönünde kullandınız; güzel bir şey.

Ben, bu oturuma ara vermeden önce, size, 63'üncü madde çerçevesinde bir usul tartışması talebinde bulundum. Meclisi, İçtüzük'ün 68'inci maddesine göre kapatmak zorunda olduğunuz hâlde kapatmadınız. Bu nedenle, tutumunuz hakkında 63'üncü maddeye göre bir usul tartışması açmak istedim. 63'üncü maddeye göre açılan, talep edilen usul tartışmasında Başkanın takdir hakkı yoktur, açmak zorundadır. Benim talebimi yerine getirmediniz, açmak zorunda olduğunuz hâlde bunu yerine getirmediniz, anlamsız bir otorite kavgasına giriştiniz. Şimdi takdir hakkı olan yerde, bir demokrasi gösterisi olarak, usul tartışması açıyorsunuz.

Bunu açın tabii ki. Ancak ben, 68'inci maddeye göre Meclisi kapatmanız zorunlu oldu hâlde kapatmadığınız için 63'üncü maddeye göre usul tartışması açıyorum Sayın Başkan. Bu usul tartışmasının tamamlanmasından sonra benim bu talebimin yerine getirilmesini talep ediyorum. Bu söyleyeceğim birinci konu.

İkinci konu, Sayın Muharrem Işık Divanda otururken, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu sıralarından Sayın Işık'a yönelik olarak, -aslında Divana yönelik olarak tabii ki, Işık çünkü Divanın mensubudur- "Yuh!" seslerini duyduk.

Bakın, Divana yönelik bir hakaret yapılmıştır. Siz bu hakaret konusunda hiçbir işlem yapmadınız, hiçbir açıklama yapmadınız. Yani Başkanlık Divanı, Divana yapılan bu hakareti benimsemiş mi oluyor Sayın Başkan?

Teşekkür ederim.