Konu:684 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine Genel Kurul salonunda yaşanan olaylardan sonra devam edilmesinin mümkün olmadığına ilişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:58
Tarih:19/02/2015


684 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine Genel Kurul salonunda yaşanan olaylardan sonra devam edilmesinin mümkün olmadığına ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, bu oturuma bu şekilde devam etmenin yasama faaliyeti açısından doğru olmayacağını, sakıncalı olacağını ifade etmek istiyorum. Biraz önce, kürsüde İstanbul Milletvekilimiz Sayın Sezgin Tanrıkulu varken Adalet ve Kalkınma Partisinin Grup Başkan Vekili kürsünün arkasında durmak suretiyle kendisine laf atarak onu oradan tahrik etmiştir. (AK PARTİ sıralarından "Hayda!" sesleri)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bir saniye lütfen...

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - O yetmemiş, kendi grubunu tahrik etmiştir aslında, kendi grubunu kürsüdeki Sayın Sezgin Tanrıkulu'nun üzerine yönlendirmek için tahrik etmiştir.

ERTUĞRUL SOYSAL (Yozgat) - Tam tersi, tam...

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Bir grup başkan vekilinin görevi grubunu sakinleştirmektir, grubunu tahrik etmek değil. Ben bu Grup Başkan Vekili arkadaşımızı buradan kınıyorum.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) - Sayın Sezgin Tanrıkulu yürümüştür üstüne önce.

ERTUĞRUL SOYSAL (Yozgat) - Önce yürüyen Sezgin Tanrıkulu'dur.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sizin de önlem almanızı istiyorum. Bu şekilde tahrik edilen grubun kürsüdeki arkadaşlara yürüyerek şiddet uygulayan bir şekilde bir yöntem kullanması suretiyle bir yasama faaliyeti mümkün değil efendim. O nedenle, bu yasama faaliyetini, bugünkü görüşmeleri burada sonlandıralım Sayın Başkan, devam etmeyelim, edemeyiz efendim.