Konu:Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:58
Tarih:19/02/2015


Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bizim toplumsal hayatımızın, bireysel hayatımızın her alanını düzenlemeye meraklı bir Başbakan vardı. O Başbakanlık koltuğundan ayrıldı, saraya gitti. Kim ne kadar çocuk yapacak, kim kafede otururken nasıl davranacak, Başbakan geçerken nasıl davranacak, kimin hakkında hangi yasa dışı komplolar kurulacak...

RECEP ÖZEL (Isparta) - Onu siz yapıyorsunuz şimdi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ...kime belden aşağı vurulacak, devletin istihbarat örgütünde hangi yasa dışı oluşumlar kurulacak...

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) - Fuat Avni'ye sor.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bu yasa dışı oluşumlar hâlen devam ediyor. İkisi stratejik analiz biriminden, ikisi istihbarata karşı koyma biriminden yasa dışı senaryolar üretilecek, bir bakan kanalıyla saraya gidilecek, servis edilecek, algı operasyonu yapılacak; faşizm budur işte, faşizm budur. (CHP sıralarından alkışlar)

Siz bir diktatör yaratmak istiyorsunuz, bir diktatörün isteklerini burada yasaya dönüştürmek istiyorsunuz. Ama unutmayın, bunun altında sizler kalacaksınız. Yarın özgürlük adına sizleri yine bizler savunacağız.

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Aman savunmayın!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Özgürlük için sizleri bizler savunacağız.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Biz sizin özgürlüğünüz için bu paketi oyluyoruz, sizin özgürlüğünüz için.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bu yasa dışı operasyonlara, bu yasa dışı oluşumlara izin verenler, alet olanlar bilsinler ki bunun hesabını vereceklerdir, bunu da sizlerin bilgisine sunuyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)