Konu:Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın Yaptığı Açıklaması Sırasında Şahsına Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:58
Tarih:19/02/2015


Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın yaptığı açıklaması sırasında şahsına sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi bu tasarı asli komisyon olarak İçişleri Komisyonuna havale edilmiştir. Bir kere, tasarının asli komisyonu olarak İçişleri Komisyonunun belirlenmesi İç Tüzük'e aykırıdır.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Neresine aykırı? İç Tüzük'ün neresine aykırı?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Yani bir iş polisle ilgiliyse bunun görüşülme yeri İçişleri Komisyonudur diye bir şey yok. Eğer polise, kolluk kuvvetlerine, Emniyet teşkilatına, valiye siz adli görev veriyor iseniz bunun yeri Adalet Komisyonudur; ben bunu söyledim.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Ama muhalefet şerhinde de Anayasa Komisyonu diyorsunuz, ben de aynısını söyledim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Adalet Komisyonu asli komisyon olmalıdır burada.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Ben de öyle söyledim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Siz Adalet Komisyonunu tali komisyon yaptınız ve Adalet Komisyonunda da tali komisyon olarak bunu görüştürmediniz. Benim söylediğim budur.

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) - Hangi komisyon; Adalet mi, Anayasa mı?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Dün burada söylediğim bir cümle vardı, onu tekrar edeceğim. Fransız Devrimi'nin çok ünlü bir lafı vardı: "Biz tiranlığa karşı özgürlüğün despotluğunu kurduk." Siz şimdi özgürlüğe karşı tiranlığın despotluğunu kuruyorsunuz. (CHP sıralarından alkışlar)

Ahmet Davutoğlu despotluk rolüne soyunmuş durumda. Biz "despot" kelimesiyle Sayın Davutoğlu'nu yan yana getirmeyi istemezdik ama üç haftadır "Bu tasarı mutlaka yasalaşacak." diyerek molotofkokteylinin, bonzainin arkasına saklanarak antidemokratik, özgürlükleri boğacak bir yasayı buradan geçirmek istiyor. Bu yasa buradan geçerse bundan sonra Sayın Davutoğlu'nun adı "despot Davutoğlu" olacaktır.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)