Konu:Ankara İlinin Sorunlarına İlişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:53
Tarih:10/02/2015


Ankara ilinin sorunlarına ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYLİN NAZLIAKA (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir kez daha Ankara'nın sorunlarına yönelik olarak gündem dışı söz almış bulunuyorum.

Tabii Ankara'nın sorunları bitmeyince, bizde de süre yeterli olmuyor ama mümkün olduğunca beş dakika içerisinde özetlemeye çalışacağım sorunları.

Değerli milletvekilleri; hiç şüphesiz, bir kent, bir başkent, bir ülkenin sadece karar mekanizmalarının olduğu, yönetim merkezlerinin olduğu bir yer değildir; aynı zamanda bir ülkenin aynasıdır, vitrinidir. Yani siz bir ülkenin kalkınmışlık düzeyini algılamak istiyorsanız önce gider o ülkenin başkentine bakarsınız. İşte dünya çapında, aslında bağımsızlığın sembolü, umudun adı olarak bilinen Ankara, gün geçtikçe bu özelliklerini maalesef bir bir yitirmektedir. Tabii bu özelliklerini yitirtecek bir zihniyet tarafından yönetildiğini söylememe gerek yok herhâlde.

Şimdi sizlere sorsam bir kenti yaşanabilir kılanlar nelerdir diye, bana temelde beş şey söylersiniz. Bunlardan bir tanesi solunabilir bir hava; bir diğeri içilebilir sağlıklı bir su; bir üçüncüsü sporun, kültürün, sanatın yeşerebildiği birtakım yerler, tesisler, mekânlar; bir diğeri hiç şüphesiz ucuz ve erişilebilir bir ulaşım; bir diğeri de kentlilerin duygu ve fikirlerini alışveriş içerisinde tutabileceği bir takım meydanların, yeşil alanların, parkların, kent merkezlerinin olması.

Şimdi birincisinden başlayalım: Solunabilinir bir hava dedik. Size somut bir örnek vereyim: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2014 yılına yönelik olarak yapmış olduğu resmî ölçümlemelere göre Ankara'da hava kirliliği sınırı tam 389 kez aşılmıştır. Tekrar ediyorum: 389 kez aşılmıştır.

Bir diğeri "ulaşım" demiştik. Sorarım size: Dünyanın neresinde bir başkentte toplu taşımacılık saat 23.00'te biter? Ankara'da toplu taşımacılığın zaman süresi sınırlı olduğu gibi aynı zamanda hizmet kalitesi de çok kötü durumda. İsterseniz bunu anlamak için sizlerle bir gün -benim yaptığım gibi- gelin Ankara'da beraber bir otobüs gezintisi yapalım. Örneğin Mamak'a gidelim. Mamak'ta Nato Caddesi'ne gidelim. Mamak'ta Şahintepe Mahallesi'ne gidelim. Kırk beş dakika otobüs bekleyelim, sonra da o vatandaşlarla birlikte tıklım tıklım binilen o otobüslere binelim ve böylece hem otobüslerin ne kadar eski olduğunu, hizmet kalitesinin ne kadar düşük olduğunu ve aynı zamanda durak aralıklarının da ne kadar açık olduğunu hep birlikte görelim, deneyimleyelim.

Bu durum aslında metro için de geçerli. Ayrıca ulaşım yetersiz olduğu gibi çok da pahalı Ankara'da. Yani bir tam bilet 2 lira.

İHSAN ŞENER (Ordu) - Su ne kadar, su?

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Anlamanız için şöyle bir örnek vereyim: Yani Batıkent'te yaşayan ama Çankaya'da çalışan bir vatandaşımız günlük 7 TL bir masraf yapıyor sadece ulaşım için.

İHSAN ŞENER (Ordu) - Suyun litresi ne kadar?

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Gene bir ailenin aylık ulaşım gideri 350 lira civarında oluyor.

Suyla ilgili sorunu her fırsatta dile getirdim ve dile getirmeye de devam edeceğim ama bugün farklı bir boyutuyla da tekrar ele alacağım.

Bazı arkadaşlar dört yılı tamamladığında "Ne yapılmıştı?" diye sorulduğunda "Öyle oturduğum yerden Aylin Nazlıaka'ya laf attım." diyecekler herhâlde. Dört yılı böyle geçirdiniz maalesef. (CHP sıralarından alkışlar)

İHSAN ŞENER (Ordu) - Kaçak su kullananlar varmış ama...

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Ankara'nın su problemine de gene değinmeye devam edeceğim.

Ankara'da su kalitesinin kötü olduğu yeterli değilmiş gibi bir de suya durmadan zam yapılıyor. Bakın, ASKİ'nin web sayfasına girecek olursanız Aralık 2013 ile Aralık 2014 arasındaki su fiyatlarında yüzde 33'lük bir artış olduğunu görürsünüz.

İHSAN ŞENER (Ordu) - Kaçak su kullananlar yüzünden.

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Bu da yetmiyor, civar ilçelerimizde yüzde 100'ün üzerinde artış var.

Bakın, elimde bir civar ilçemizin çıkarmış olduğu, orada çıkan bir yerel gazete var. Burada da gene su fiyatlarına yapılan artış ve aynı zamanda su kalitesindeki sıkıntılar dile getiriliyor.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Caddeleri otopark yapıyorlar, caddeleri satıyorlar.

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Elimde bir fatura var. Bu fatura 50 TL'lik su almış olan bir vatandaşımıza ait. Bunun 23 TL'si kesintiye uğramış, sadece ve sadece 27 liralık su kullanabiliyor.

İHSAN ŞENER (Ordu) - Kaçak su kullananlardan böyle pahalı, kaçak su...

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Özetle demek istiyorum ki, Ankaralılar maalesef yanlış zihniyetler tarafından yönetildiği için iyi hizmet alamamakta.

Geçenlerde Melih Gökçek bir açıklama yapmış ve siyaseti bırakacağını söylemiş. Sanıyorum bugüne kadar yaptığı en faydalı siyasi faaliyet siyaseti bırakmak olacaktır diyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)