Konu:Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın (11/43) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:52
Tarih:05/02/2015


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın (11/43) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, bu gensoruda mütemadiyen şahsıma hakaretler ediliyor ama ben yine bu Meclisi ve bu milleti bilgilendirmek üzere kürsüye çıktım.

Bir şeyi doğru söylüyor, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Soma'yla alakalı büyük bir yolsuzluk tespit etti. Konu Başbakanlık Teftiş Kuruluna gitti; ben o zaman Hazinenin Teftiş Kurulundayım, konunun içindeyim, ne baskıların olduğunu biliyorum. Başbakanlık Teftiş Kurulu bir aklama raporu yazdı ama çekindiği için de sonucuna şöyle bir ibare koydu: "Bir de savcılık baksın." Gitti; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bahsettiği takipsizlik kararı elimde. Bakın, şu yazıyı getirip buraya koyacaksın. "13/5/2003 tarih ve 3830 sayılı Yasa'da 4734 sayılı KİK kapsamı dışında değerlendirildiği." Ne anlıyorsunuz? Bu yazı diyor ki sanıyorsunuz "Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında değildir." değil mi? Savcılık kararından okuyorum, bu yazıyı buraya getirsin, bakalım yazının içeriğinde ne yazıyor, bir.

İkinci mesele: Savcı karar veriyor -bakın, bu hepimiz için çok hüzün verici bir şey arkadaşlar- savcının kararına bakın: "Esasen ticari bir kuruluş olan TKİ yöneticilerinin kendi üretim maliyetlerinin onda 1 maliyetiyle kömür üretimi yaptığı anlaşıldığından suçlanamayacağı sonucuna varılmıştır." Bu bir hukuki değerlendirme değil, bu yargının var ya yüz kızartıcı durumu, "Onda 1 maliyetle değerlendirilmiş." diyor yani TKİ 100 liraya mal ederken bunlar 10 liraya mal etmiş. Şu kazada görmedik mi 140 liraya mal etmiş. Şu savcı var ya şu savcı, şu savcının verdiği karar yüzünden, bu Enerji Bakanının verdiği kararlar yüzünden o 301 can gitti, o 301 can bundan gitti.

Şimdi, benim raporuma geliyor. Ben bir rapor yazdım. Ben o dedikoduları yapacak olsam Mehmet Şimşek'le odasında ne konuştuğumu, senin o danışmanken Hilmi Güler'le ilgili neler olduğunu, hepsini anlatırım ama ben böyle bir adam değilim, yine belgeyle konuşacağım sana.

Ben raporu yazdım. Bana ne zulümler edildi Hazine Müsteşarlığında, aranızda bilenler var ne zulümler edildiğini bana. Raporu götürdüm, cumhuriyet başsavcılığına verdim, bu Ali Babacan göndermedi, kendim götürdüm. Benim üzerimdeki görevleri aldılar -Hazine Müsteşarlığında çalışırken- ama rapor üzerinde yapacak hiçbir işlemleri yoktu. Sizin grup, tuttunuz, af kanunu çıkardınız mı kömür yolsuzluğuyla? 4734 sayılı Kanun'a (R) maddesini ekleyerek "Fakir ailelere kömür dağıtımı İhale Kanunu kapsamı dışındadır." dediniz mi, demediniz mi? Peki, bunu diyerek bunu ihale kanunu dışına çıkararak akladınız mı, aklamadınız mı? Şimdi, buradan bağırıyorsunuz. Kusura bakmayın, bu suçun ortağısınız.

Neye üzülüyorum biliyor musunuz? Size oy veren insanlara üzülüyorum, ona yüreğim yanıyor.

GÜLAY DALYAN (İstanbul) - Hadi oradan, hadi oradan! (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Niye aklıyorsunuz peki, fakirin parasını, yetimin hakkını, 301 madencinin cinayetini? Yazıklar olsun! Gerçekten içim kan ağlıyor ya, bu kadar haksızlık olmaz! (CHP sıralarından alkışlar)