Konu:Malatya Milletvekili M. Mücahit Fındıklı'nın (11/43) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:52
Tarih:05/02/2015


Malatya Milletvekili M. Mücahit Fındıklı'nın (11/43) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, benim amacım, burada bu seviyesizliğe cevap vermek değil ama bu milletvekillerini ve halkımızı doğru bilgilendirmek.

Bakın, konuşmacı buraya gelip diyor ki: "Biz bir sözleşme yaptık, bunun adı redevans sözleşmesi." Ve bu redevans sözleşmesinde iki işlem yapıyorlar: Bir, kömür alıyorlar; iki, maden kiralıyorlar.

Şimdi, devlet kurumu olan Türkiye Kömür İşletmeleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi mi? Tabi. Her kurum gibi ihale yaparak kömür alması gereken kurum, hangi cesaretle, hiçbir ihale yapmadan "redevans" diye -aslında bir karma sözleşmedir- uyduruk bir şeyle bu kömürü fahiş fiyatlarla alıyor. Buna cevap vermiyorlar, buna cevap veremiyorlar.

İkincisi: Yeni sahalar veriliyor. İhale yok, bir şey yok. Hangi cesaretle verebilirsiniz ya? Ve bir sözleşmenin en asli unsuru süre uzatımını genel müdür tek imzayla yapıyor ve bir raporun arkasındaki çizelgeden bahsediyor. 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'den yani KİT'lerle ilgili kanun hükmünde kararnameden konuşmaya vakit yok.

Ama, sonuçta ne oluyor biliyor musunuz? O 301 madenci öldü ya, o 301 madenci kazayla ölmedi; işte, bu sözleşmelerin koyduğu o dayıbaşı düzeniyle, o "hadi hadi" düzeniyle katledildi, öldürüldü, onların gözetiminde öldürüldü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı görevini yapmadığı için, işte bu firmalardan fahiş fiyatlarla 1,5 milyon ton kapasiteli madenden 3,5 milyon ton kömür üreterek, her ton kömürde de devleti soydukları için öldürüldü. Ve, o işçilerin kanı gidildi, Maslak'taki o 52 katlı rezidansın binasının çimentosunda kullanıldı; işte, bu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının önünde kullanıldı. (CHP sıralarından alkışlar)

Şimdi, gelmişler bize, ellerinde... Savcıdan bahsediyorsunuz, diyorsunuz ki: "Kamu İhale Kurumunun yazısı var." Çıkıp diyor musunuz o Kamu İhale Kurumunun yazısı sadece harçlarla ilgiliydi? Anlattığına göre şöyle söylüyorsun, Kamu İhale Kurumu bununla izin vermiş gibi...O, şu kadar bir yazıdır, ben devletten geldim, o yazıyı gördüm. Bana da o genel müdür gönderdi, "Bu, uygunluk yazısı." dedi. Zor bela yazıyı buldum, güç bela yazıyı buldum ki vergiyle alakalı bir durum. Ve bunlar Kamu İhale Kurumuna gitmişler, bundan onay almaya çalışmışlar, o Kamu İhale Kurumu bunlara onay vermedi. Yıllar yılı her kurum Kamu İhale Kurumuna bilgi vererek ihale yapmak zorundayken bunlar Kamu İhale Kurumundan saklayarak ihalesiz, fahiş fiyatlarla milyarlarca dolar kömür aldı. Sonuç ne oldu? O kömürle, o doğal gaz yolsuzluklarının üstüne elektrik fiyatları 2 katına çıktı. Millet inim inim inliyor ya.

Geliyorsunuz burada... Yazık değil mi kendi milletvekilini yanlış bilgilendiriyorsun ve bu eksik ve yanlış bilgilerinle gelip bir de üstüne hakaret ediyorsun. Hakaret etmiyorum çünkü mevcut durumunuz zaten çok ağır, benim bir şey söylememe gerek yok.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)