Konu:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Yasama Yılı:5
Birleşim:51
Tarih:04/02/2015


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, değerli arkadaşlar; geçen sene temmuz ayında Azerbaycan'ın işgal edilen toprağı olan Kelbecer kasabasında annelerinin mezarını ziyarete giden 3 Azerbaycan yurttaşı Ermeni askerleri tarafından yakalandı. Bir tanesi işkence sonucu öldürüldü, diğer 2 kişi -Dilgem Esgerov ve Şahbaz Guliyev- yargılandı; Esgerov müebbet hapse, Guliyev yirmi iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu konu şu anda Azerbaycan için çok önemli bir meseledir. "Biz bir milletiz." diyoruz, "Azerbaycan ile Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları bir millet, iki devlettir." diyoruz. Dolayısıyla, şu anda eğer bir millet isek bizim milletten 2 kişi uyduruk bir mahkeme tarafından yargılanarak, bir tanesi müebbet hapse, diğeri yirmi iki yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.

Bugün, bu konuyla ilgili olarak, Azerbaycan Uluslararası Diaspora Merkezi Başkanı Birleşmiş Milletlerin Ankara ofisi önünde, bu konunun uluslararası hukuk açısından, uluslararası hukuku ve insan haklarını korumakla görevli Birleşmiş Milletler tarafından dikkate alınması ve insani bir çözüm bulunması yönünde bir açıklama yaptı. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinin Dışişleri Bakanlığının bu konuyla ilgilenmesi gerekmektedir. Yani "Sadece söylemde değil bizim Azerbaycan'la ilişkimiz, gerçekten eylemde de biz bir milletiz, biz kardeşiz." diyorsak bunu göstermenin en önemli araçlarından, imkânlarından bir tanesi şu anda Dışişleri Bakanlığının elindedir. Bu, haksız yere işgal edilen -ki Birleşmiş Milletler kararlarına göre de orası Azerbaycan toprağıdır- kendi toprağındaki anasının mezarını ziyaret etmeye giden kişiler bu şekilde uyduruk bir mahkemede ağır cezalara çarptırılmıştır. Bu 2 esir Türk kardeşimizin bir an önce Ermenistan hapishanelerinden kurtarılması ve ülkelerine özgürce dönmesi için bizim Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine önemli görev düşmektedir.

Burada, Sayın Bakanım, sizin aracılığınızla Dışişleri Bakanlığına bir çağrı yapıyorum: Uluslararası kuruluşlar nezdinde lütfen girişimde bulunun. En basit bir insan hakkı ihlalinde dünya ayağa kalkıyor, dolayısıyla bizim bu dünyayı ayağa kaldırmamız lazım. Azerbaycan bizi kardeş biliyor, bizi büyük kardeş biliyor, ağabey biliyor, dolayısıyla Azerbaycan'ı bu meselede yalnız bırakmamalıyız. Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimiz ise bugün Azerbaycan kederdedir, bugün Guliyev'in ve Esgerov'un aileleri kederdedir. Hasan Hasanov rahmetli olmuştur işkence sonucunda, Allah'tan rahmet diliyoruz.

Dolayısıyla da bizim Hükûmetimizi bu konuda göreve davet ediyorum ve bu Parlamentonun iktidarıyla muhalefetiyle "Biz bu konuda Azerbaycan'ın yanındayız, Azerbaycanlı kardeşlerimizin bu haklı talebini destekliyoruz." şeklinde gür bir ses vermesini talep ediyorum.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)