Konu:2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:5
Birleşim:32
Tarih:17/12/2014


2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

CHP GRUBU ADINA ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

İkinci kez çağrılmak durumunda kaldık, arkadaşlar da alkışladı, teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, öncelikle, az önceki olaydan dolayı, İç Tüzük'ü, Anayasa'yı bilmeyen, Meclis Başkanının daveti olmadan kürsüye yaklaşılmayacağını bilmeyen, kendinde "İdare Amirliği" sıfatını gören ve kendiliğinden durumdan vazife çıkaran arkadaşın uyarılması gerekmektedir.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) - Biz seçtik, biz.

ENGİN ALTAY (Sinop) - Kim seçerse seçsin, görev ihlali yapılıyor.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Grup başkan vekili arkadaşlar o uyarıyı yaptı ama sizin, özellikle Başkanlık makamı tarafından bu uyarının yapılması gerekir. Burada kürsüye dokunulursa işte "darbe marbe" diyorsunuz ya "Sizi gidi sizi darbeciler." deriz buradan size. (CHP sıralarından alkışlar)

Ben, dolayısıyla... (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Siz defalarca kez kürsü işgal ettiniz.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Sayın Başkan, şu anda bu kullandığım afişte herhangi bir şekilde bir parti amblemi yoktur.

(Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç'in kürsüye doğru yürümesi)

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Hayır, bunu kabul etmiyoruz ya, ben kabul etmiyorum.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Bak, buraya müdahale edemezsin. (AK PARTİ ve CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın milletvekili, lütfen, böyle bir usul yok, konuşmacıya müdahale etmeyiniz.

Sayın grup başkan vekilleri, lütfen gruplarınıza sahip olunuz, sakin olunuz, çok rica ederiz.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Sayın Başkan, sizin açınızdan bir sakıncası varsa siz belirlersiniz, onun dışında buradaki herhangi bir milletvekilinin buraya gelmesi, yani özellikle bir kadın milletvekilimizin buraya, kürsüye müdahale etmesi yani hakikaten bilemiyorum, lütfen...

BAŞKAN - Burada milletvekillerinin cinsiyeti söz konusu değildir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Hayır ama yani...

BAŞKAN - Milletvekillerinin Genel Kurula uygun bir şekilde davranmasını bekleriz Divan olarak.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - O zaman, Sayın Başkanım uyarın.

BAŞKAN - Lütfen herkes Genel Kurulun kurallarına uygun hareket etsin.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Sayın Başkanım, bugün 17 Aralık. Şimdi, 17 Aralıkta zaten başka bir şeyden konuşmak abesle iştigaldir. Dolasıyla, 17 Aralık bizim partimiz tarafından hazırlanan ve billboard'larda da korkudan, iktidarın baskısı yüzünden yer verilmeyen bu afişleri tabii ki kullanmak da bizim, Cumhuriyet Halk Partisinin hakkıdır.

Bu gördüğünüz fezleke arkadaşlar, orijinal, 504 sayfa, 17 Aralıkla ilgili bir fezleke. Bunun bir de 27 klasör eki var, delilleri var, tabii onları buraya getiremedik.

Sayın Başkanım, bu arada süre geçti.

Tabii, 17 Aralık nedir? 17 Aralık çikolata kutusudur, çikolata kutularından dolar fışkırmasıdır. Bizde, elbette ki bu çikolata kutusunda -reklam kısmını kapatayım- burada herhangi bir şekilde para olmadığı için ancak bunların resmini getirebildik, çikolata kutularından fışkıran resimleri getirebildik. (AK PARTİ sıralarından "İSKİ'den bahset." sesi)

Evet, tabii ki bahsederiz, İSKİ'den de bahsederiz arkadaşlar.

17 Aralık nedir? Size 17 Aralığı anlatayım. 17 Aralık yolsuzluktur, hırsızlıktır, ahlaksızlıktır, yüzsüzlüktür ve arsızlıktır. 17 Aralık...

RECEP ÖZEL (Isparta) - Masumiyet karinesi ne oluyor? Yargılama bitti mi?

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Masumiyet karinesi, değerli arkadaşlar buradan laf atıyor, masumiyet karinesinden bahsediyor. Masumiyet karinesi...

RECEP ÖZEL (Isparta) - Onu da anlatsana, masumiyet karinesini anlatsana! Bir anlatsana!

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Bir kişi masumiyet karinesini savunuyorsa buraya çıkacak, diyecek ki, onurumla, şerefimle benim masumiyet karinemi kullanmam için beni Yüce Divana gönderin ki aklanabileyim. Ama sizin bakanlar yalvarıyor, zavallı bir duruma düşüyor, "Bizi göndermeyin Anayasa Mahkemesine." diyor. (CHP sıralarından alkışlar) 17 Aralık zavallılıktır, bakanlarınızın içine düştüğü zavallılıktır.

CUMA İÇTEN (Diyarbakır) - Sizin zavallılığınız, sizin.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - 17 Aralık nedir biliyor musunuz arkadaşlar? 17 Aralık milletin gözünün içine baka baka millete yalan söylemektir.

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) - Şu an sizin yaptığınız gibi, değil mi?

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - "Ey millet, siz gördüklerinize inanmayın. Bu yatak odasından çıkan para sayma makinelerine inanmayın, bizim darbe marbe palavrasına inanın." diyebilmektir 17 Aralık.

VURAL KAVUNCU (Kütahya) - Yargılaması devam eden insanlar hakkında yorum yapmak doğru mu? Sen savcıydın, değil mi? Başka şeye geç.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - 17 Aralık genel müdürün evinden ayakkabı kutularıyla milyon dolarlar çıkmasıdır. 17 Aralık bakanınıza 2 milyon dolar, 2 milyon euro, 1,5 milyon TL'nin valizle taşınmasıdır...

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) - Cevabını 30 Martta almadınız herhâlde! 10 Ağustosta almadınız herhâlde!

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - ...İstanbul'dan Ankara'ya. 17 Aralık bakanınızın koluna 700 bin euroluk saat takılmasıdır. Adam diyor ki burada...

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) - Siz zaten bunları alabilseydiniz bugün bu durumda olmazdınız!

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Bir saniye dinleyin...

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) - Bugün bu durumda olmazdınız!

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Bakanınız ne diyor? Bakanınız, efendim, burada gelip bir belge sallıyor, bilmem burada sahte... (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - 10 Ağustosta ne oldu, 10 Ağustosta?

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) - 10 Ağustosta bunların hepsinin hesabını aldınız. Yine 30 Martta aldınız.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Ya, bir susun, bir dinleyin ya!

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Ne oldu 10 Ağustosta?

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Sayın Başkan, söz kesme... Bakın, buraya müdahale etmek zorundasınız çünkü özellikle...

BAŞKAN - Sayın Özgündüz, siz devam ediniz konuşmaya.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Ama bakın, sürem geçiyor.

BAŞKAN - Siz devam ediniz. Daha önceki...

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Burada, adam geldi, Bakan dedi ki: "Bu saati ben aldım, ben." E peki, kardeşim, sen aldıysan...

RECEP ÖZEL (Isparta) - Cemaat başkanı neleri söyledi, onu da söylesene.

BAŞKAN - Lütfen sessizce dinleyelim.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Ya, Allah aşkına, sorduk öbür bakanınıza, Hayati Yazıcı'ya sorduk. "Siz mi aldınız? Bunun gümrük vergisi ödendi mi?" "Hayır, ödenmedi." dedi kendi bakanınız. E peki, bunun 250 bin liralık vergi cezası ne oldu, bunu kim ödedi? Ya, utanın, Allah'tan korkun!

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, lütfen temiz bir dil kullansın. Lütfen müdahale edin.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Saati koluna taktın da bari gümrük cezasını öde ya! Onu da Rıza'ya ödetiyor. Rüşvet, yolsuzluk olayı çıktıktan sonra onu da ödetiyor.

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) - Elin patronuyla uğraşıyor. Eğer bu milletvekilliğiyse bu değildir.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - 17 Aralık nedir biliyor musunuz? Bakın, bu kadar saattir, bir saat değil. Efendim, 209 bin dolarlık, euroluk saat, 197 bin dolarlık saat, 97 bin... 9 tane, 10 tane saattir, 2 milyon dolar.

17 Aralık nedir biliyor musunuz arkadaşlar?

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) - Sigortalı yapılan kimin çocukları?

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - 17 Aralık nedir biliyor musunuz? 17 Aralıkta sıfırlanmaya çalışılan paralarla birlikte -60'ıncı Hükûmet miydi- 60'ıncı Hükûmetin de itibarının sıfırlanması demektir. 17 Aralık, Rıza'nın önüne yatan bakanınızın çukura kadar yuvarlanması demektir. Çukura yuvarlanması demektir 17 Aralık.

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) - Sizin anlamadığınız bu zaten. 30 Martta millet bunların hesabını verdi, millet bunlara gereken cevabı verdi. Siz o gün anlamadığınızı bugün hâlâ konuşuyorsunuz!

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - 17 Aralık piyano demektir. 17 Aralık piyano demektir, piyano. Çağlamak demektir.

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) - Sizin anlamadığınız bu! Geride kaldığınız bu! Milletle uyuşamadığınız nokta bu!

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - 17 Aralık ne demektir biliyor musunuz? Milletin anasına küfreden edepsiz ahlaksız adamlara özel imtiyazlı imar planı sağlamak demektir 17 Aralık! (CHP sıralarından alkışlar)

17 Aralık nedir biliyor musunuz? Hırsızları serbest bırakıp, hırsızlığı soruşturan hâkim-savcıların, polislerin peşine düşmektir! Sürgün edilmektir.

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) - Paralel yapının kucağındasınız şu an!

CUMA İÇTEN (Diyarbakır) - 17 Aralık CHP'nin...

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - 17 Aralık ne demektir biliyor musunuz, 17 Aralık? 17 Aralık mübarek Kur'an-ı Kerim'in bile rüşvete aracı kılınmasıdır, aracı.

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) - 17 Aralık paralelle iş birliği tuttuğunuz gündür!

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Biliyor musunuz? Bunu ben sallamıyorum. O ayet sallayan bakanınız var ya, ona el yazması Kur'an-ı Kerim götürülüyor rüşvet olarak. Dinin istismar edilmesidir!

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) - Abdestin var mı, abdestin?

CUMA İÇTEN (Diyarbakır) - Kur'an-ı Kerim'i yakan kim?

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - 17 Aralık nedir biliyor musunuz? Zafer Çağlayan'ın okul yaptırdığı zaman "Bazılarının amel defteri açık kalacaktır." demesidir ve bu paranın da Rıza Sarraf tarından ödenmesidir!

17 Aralık Muş'ta erzak dağıtan, ramazan erzakı... Mübarek dini, insanların dini inancını, ramazanı istismar eden bakanınızın, Rıza Sarraf'ın parasıyla, 1 milyon dolar parasıyla erzak dağıtmasıdır 17 Aralık!

CUMA İÇTEN (Diyarbakır) - En iyi siz yapıyorsunuz! En iyi yapan sensin işte!

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - 17 Aralık kıyamete kadar, dünya durdukça bu Hükûmetin rüşvet, yolsuzlukla anılmasıdır!

17 Aralık "ak" diyenlerin, kendilerine "ak" diyen bakanların -grubunuzu tenzih ediyorum- kendilerine "ak" diyenlerin ak olmadıkları, kapkara oldukları, pislik içine battıkları gündür diyorum.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)