Konu:Bakanların vekâleten oy kullanmalarıyla ilgili itirazları sonuçlandırılmadan oylama sonucunun açıklanmasının doğru olmadığına ve (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu'nun kabul edilmiş sayılması için önergelerin oylamasında ret oylarının en az 276 olması gerektiğine ilişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:44
Tarih:20/01/2015


Bakanların vekâleten oy kullanmalarıyla ilgili itirazları sonuçlandırılmadan oylama sonucunun açıklanmasının doğru olmadığına ve (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu'nun kabul edilmiş sayılması için önergelerin oylamasında ret oylarının en az 276 olması gerektiğine ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

İki konuyu Sayın Başkanın ve Genel Kurulun dikkatine sunmak istiyorum, birincisi: Vekâleten oy kullanma konusuna ilişkin olarak bir itiraz ortaya konuldu, bu itiraz sonuçlandırılmadan siz oylamanın sonucunu açıkladınız, bu doğru olmadı Sayın Başkan. Vekâleten oy verilen Sayın Bakan, vekâlet veren kişi adına oy kullanmış değil, onun yerine bir başka Sayın Bakan oy kullanmıştır. Bu oyun normal olarak geçerli sayılmaması gerekir, sizin bu konuda bir açıklamanız olmadı.

İkinci olarak söyleyeceğim konu şudur: Yüce Divana sevk oylamalarında Yüce Divana sevk önergesinin kabul edilebilmesi için 276 oyun olması gerekir. Yapılan oylama sonucunda her ne kadar sevk yönünde 276 oy çıkmamış ise de raporun reddedilmesi yönünde Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 276 oyun da çıkmadığı görülmektedir. Bu, şunu göstermektedir: Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna mensup olan bir kısım milletvekili arkadaşlarımızın Yüce Divana sevk yönünde oy kullandığı ya da bu oylamanın içine sinmemesi gerekçesiyle oylamaya katılmadığı, bunlar ortaya çıkmaktadır. Yani Meclis Soruşturma Komisyonu raporu Genel Kurul tarafından kabul edilmemiştir, irade bu yöndedir, bunu Genel Kurulun bilgisine sunuyorum efendim.

Teşekkür ederim.