Konu:Kars ilinin sorunlarına ilişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:43
Tarih:15/01/2015


Kars ilinin sorunlarına ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MÜLKİYE BİRTANE (Kars) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kars ilinin sorunlarını aktarmak üzere söz aldım. Sizleri ve ekranları başında bizleri izleyen tüm halkımızı saygıyla selamlıyorum.

Seçim bölgem olan Kars iliyle ilgili bugüne kadar Meclise taşıdığım sorunlar hakkında gerçekçi bir adım, çözümleriyle ilgili atılmadı. Oysaki demokrasinin gereği olarak muhalefet ya da iktidar milletvekili olma farkını gözetmek sizin kendi seçim bölgemiz başta olmak üzere, Türkiye'nin bütün sorunlarına duyarlı olmak, Meclis gündemine taşıyarak ortaklaşa bir çözüm aramak kaçınılmaz bir zorunluluktur.

24'üncü Dönem boyunca taşıdığımız sorunlara, ne yazık ki, kalıcı ve gözle görülür bir çözüm üretilemedi. Halkın sorunlarına çözüm bulunacağı yönündeki umutlar da giderek azalıyor. Çocukların geleceği karanlık. Kız çocukları 14-15 yaşında evlendiriliyor. Okuma olanakları yok.

Kars'ın merkez nüfusu 77 bin kadardır. Halkın çoğu köylerde yaşıyor. Şehirde esnaf, köylerde vatandaş perişan hâlde. İş yok, gençler kahve köşelerinde. İl sosyoekonomik anlamda Avrupa'dan, Türkiye'de gelişmiş illerden yüz-iki yüz yıl kadar geride.

Ölçülü ve Halefoğlu köyleri defalarca su sorunuyla basında yer aldı ve çoğu köyde de durum aynı. Köylüler "Dünya uzaya çıkarken devlet bize içme suyu sağlayamıyorsa o zaman bizi gözden çıkarmış ya da bu devletin bir köye içme suyu sağlama gücü bile yok." diyor.

İl merkezinde temiz ve kesintisiz içme suyu yok.

MUSA ÇAM (İzmir) - Sayın Bakan, suyla ilgili konuşuyor.

MÜLKİYE BİRTANE (Devamla) - AKP iktidarı döneminden beri var olan su problemi MHP belediyesi döneminde de devam ediyor.

Merkez köyler, Digor, Sarıkamış, Kağızman, Selim, Akyaka, Susuz, Arpaçay köylerinin hiçbirinde alt yapı yok. Su kuyuları için kullanılan elektriğin ücreti köylülerden alınıyor.

TEDAŞ'ın özelleştirilmesi sonucu Kars'ta elektrik dağıtımı işini Aras firması aldı. Devletin şirkete "Ben paramı senden alırım, sen de vatandaşın elektriğini mi kesersin, icraya mı verirsin?" deyip vatandaşı şirketin insafına bırakması kabul edilebilecek bir durum değildir. Şu an yapılması gereken tek şey, köylünün ve yoksul halkın borçlarının silinmesidir.

Sağlık alanında da il oldukça geride. Yeni bir kadın doğum ve çocuk hastanesi binası hizmete girecek ve Karslılar eski köhne hastaneden kurtulacak derken, henüz yedi yıl önce hizmete açılmış devlet hastanesinin kapatılmasıyla birlikte daha küçük kapasiteli yeni bir binaya geçildi. Şehir merkezine uzak olan hastaneye ulaşım zorlaştı. Var olan sorunlara, dolmuşçuluk yaparak geçimini sağlayan vatandaşların sorunu da eklendi. Kafkas Üniversitesi Hastanesi devlet hastanesi gibi hizmet vermekte çünkü üniversite hastanesinin ihtiyaç duyduğu modern tıbbi donanım için bütçe ayrılmıyor.

Kars'ta eğitim alanında da bir düzenleme olmamıştır. Geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin görev yerleri sık sık değiştirilmektedir. Okulların elektrik, su ve ısınma sorunları had safhada. Köy okulları hâlâ tezek sobalarıyla ısıtılıyor. Köy okullarının çoğu ilk kademe olarak hizmet veriyor. Liseye devam imkânıysa son derece zor.

İlde elektrik, su, yol yok ama her ilde olduğu gibi bolca baskı ve gözaltı var. Kobane'ye destek eylemlerinden sonra ilçe ve il merkezinde birçok eve baskın yapıldı.

Kafkas Üniversitesi öğrencileri sürekli takip altında ve 2014'ün son günlerinde neticelenen bir davada 14 öğrenciye toplam yüz beş yıl ceza verildi.

İlin tek geçimi olan hayvancılık alanında sıkıntılar devam ediyor. İthal et girişiyle hayvan fiyatları düştü. Mazot, tohum, yem ve diğer girdi fiyatları dört yılda yüzde 500 arttı.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hava kirliliği, Karadağ Mahallesi'ndeki çöplük ve ulaşım sorununa da çözüm bulunmadı. İlde iş alanı yok. Şeker fabrikasının kapatılması an meselesi. Organize sanayi bölgesinin sorunları devam ediyor.

Buradan Hükûmete sesleniyorum: Dönüp de bir Kars'a bakın, halkın ne hâlde olduğunu görün diyor, hepinize saygı sunuyorum. (HDP sıralarından alkışlar)