Konu:Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarı Ve Teklifi
Yasama Yılı:5
Birleşim:42
Tarih:14/01/2015


Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifi
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Ülkemizin en önemli sorunlarının başında işsizlik gelmektedir. Resmî rakamlarda yüzde 10'u geçen işsizlik gayriresmî rakamlarda yüzde 20'lere ulaşmıştır. Her 4 gençten biri işsizdir. Bu işsizliğin ortadan kaldırılması, azaltılması için yeni istihdam alanları açılmalıdır. Sosyal Güvenlik Kurumuna üye olan 15 milyon kişinin yaklaşık yarısı küçük esnaf, sanatkâr ve yanında çalışanlardır. Küçük esnafın önünün açılması, ona yeni imkânlar hazırlanması, uzun vadeli krediler verilmesi, yeni mekân açanların beş yıl vergi dışı bırakılması gibi tedbirlerle esnafın önünün açılması lazım. Avrupa'da, dünyada meydana gelen krizin Türkiye'den teğet geçtiğinin ifade edilmesinin sebebi, bu krizin sarsıntılarını esnafın göğüslemesidir. Esnaf, vatandaşa, parası olmayana, kredi kartı olana, düşük gelirli olan insanlarımıza 8 ila 10 bin lira arasında bir destekte bulunmuş, veresiye defterini açmış, o defteri kapatmamıştır. Parası olmayana ekmeğini, sütünü aldığında "Hayır." dememiştir. Böylesine önemli işlevi olan, Türk kültürünün, Ahilik kültürünün en önemli unsuru, sosyal yapımızın vazgeçilmezi olan bu küçük esnaf, bakkal, görüyoruz ki Avrupa Birliği ölçülerinin üzerinde Türkiye'de artış kaydeden AVM'ler karşısında her gün erimekte, her gün yok olmaktadır çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi AVM'ci bir partidir, Adalet ve Kalkınma Partisi zenginci bir partidir. Küçük esnafı, dar gelirliyi düşünmediği uzun yıllardır çıkmasını beklediğimiz bu yasada da görülmektedir.

Önceki Başbakan bir açılışta ifade ediyor, bakkallara diyor ki: "Bir araya geliniz, siz de yeni AVM'ler açınız. Hayatın yeni düzenine ayak uydurunuz." Yani diyor ki: "Kapatın dükkânlarınızı, siz de bu saadet zincirine katılınız." Böylesine bir bakış açısının, sosyal yapımızın en önemli unsurları olan bu değerli meslek grubunun dertlerine çare bulması mümkün değildir.

Avrupa Birliğinde ekonomik kararlar alınırken "önce küçüğü gözet" anlayışı vardır. Ancak, maalesef, iktidar büyüğü gözetmekte, büyüğün haklarını savunmakta, büyüğün önünü açmakta, küçüğe "kendi başının çaresine bak" demektedir. Uzun zamandır çıkması beklenilen yasa beklentileri boşa çıkarmaktadır.

Şehirler içerisine kadar girmiş, büyük merkeze açamasa bile küçük marketler zincirleriyle mahalle aralarına kadar dalmış bu perakende sektörünün yüzde 65'ini elinde bulunduran bu canavar, küçük esnafın yüzde 42'lik payına göz dikmiş, onu da elinden almaya çalışıyor. Bu insanlar bir araya gelip AVM kuramazlar, bu insanlar böyle bir organizasyonu yapamazlar çünkü ellerinde imkân yok.

Çok kredi vermekle övündüğünüz, banka hâline getirdiğiniz Esnaf Kefalet Kooperatiflerinden para alıp yatırım yapmıyor bu insanlar, borçlarını ödüyorlar, raflarına yeni ürünler koymaya çalışıyorlar. Yani AVM'lik bir hayalleri bile olamıyor bu insanların. Bunu esnaf görmektedir ve bu insanlara Adalet ve Kalkınma Partisinin bakış açısının hesabını 7 Haziran seçimlerinde soracaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi küçük esnafımızın, bakkalımızın yanındadır; onun dertlerini çözmek için kadrolarıyla, projeleriyle hazırdır.

Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)