Konu:Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın ölümünün 3'üncü yıl dönümüne, tarımsal destekleme alacağı olan çiftçilerle ilgili kararnamenin yol açtığı hukuksuzluğa ve Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinin Çalışanlar Mahallesi'ne elektrik bağlanmadığına ilişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:41
Tarih:13/01/2015


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın ölümünün 3'üncü yıl dönümüne, tarımsal destekleme alacağı olan çiftçilerle ilgili kararnamenin yol açtığı hukuksuzluğa ve Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinin Çalışanlar Mahallesi'ne elektrik bağlanmadığına ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Kıbrıs Türklerinin bağımsızlık mücadelesinin büyük önderi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı, değerli insan, mücadele adamı Sayın Rauf Denktaş'ı ölüm yıl dönümünde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak saygıyla, şükranla anıyoruz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu vesileyle 2 vatandaşımızın bana intikal ettirdiği ama bireysel değil, toplumsal olarak gördüğüm sorunu Sayın Bakan da buradayken Hükûmetin dikkatine sunuyorum. Mardin Kızıltepe'den "Kahraman Timur" isimli bir vatandaşımız beni aradı, konu şu: Sayın Ahmet Davutoğlu Başbakan olduğu gün, 30 Ağustos 2014 tarihinde, hukuksuz bir kararnameye imza attı. Tarımsal destekleme sisteminden alacağı olan çiftçilerin bu alacaklarına karşılık olarak kendilerine ödenmesi gereken paralar bunların elektrik şirketlerine olan borçlarına mahsup edilecek, kararname bu şekilde. Çiftçi eğer elektrik borcunu 15 Eylül 2014 tarihine kadar ödemezse onun tarımsal desteklemeden olan alacağı devlet tarafından doğrudan elektrik şirketine ödenecektir. Bu karar hukuksuzdur, bu kararı Danıştay iptal ettiği hâlde hâlen bu çiftçilerimizin alacakları ödenmiyor, elektrikleri kesilmektedir. Bu hukuksuzluğa Hükûmetin göz yummaması gerekir. Ben Hükûmeti göreve davet ediyorum.

İkinci konu, Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinin Çalışanlar Mahallesi'nin elektrik problemi. Bu mahallenin elektrikleri muhtarın bütün çabalarına rağmen hâlen bağlanabilmiş değildir. Çalışanlar Mahallesi çok büyük ölçüde karanlıktadır. Buradan ben Sayın Bakanın dikkatine bu konuyu çözüm için sunuyorum.

Teşekkür ederim.