Konu:Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri
Yasama Yılı:5
Birleşim:40
Tarih:08/01/2015


Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, Küçükçekmece Adliyesi 2003-2004 yıllarında Adalet Bakanlığı Teknik İşler Daire Başkanlığının yaptırdığı tadilat sonucunda Tepeüstü'nde faaliyete başlamıştı. Geçen sene Bakanlık bu binayı boşaltarak bir vakfa tahsis etti ve Küçükçekmece Adliyesini Sefaköy'deki bir binaya taşıdı. Bu binanın iktidar partisine mensup bir kişiye ait olduğu ve yüksek bir kira ödendiği iddia edilmektedir. Bu konuyla ilgili soru önergesi verdim ve soru önergeme yaklaşık altı aydır cevap verilmedi. Bu konuda -şu anda sözlü olarak size soruyorum- herhangi bir açıklama yapacak mısınız? Bu kişi AKP'nin üyesi midir ve ne kadar kira ödemektedir?

Teşekkür ediyorum.