Konu:Artvin Cerattepe'deki Altın Madeniyle İlgili Verilen İptal Kararının Alınmasında Çabası Olan Herkese Teşekkür Ettiğine Ve Bu Kararı Alan Rize İdare Mahkemesinin Yargıçlarını Kutladığına İlişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:39
Tarih:07/01/2015


Artvin Cerattepe'deki altın madeniyle ilgili verilen iptal kararının alınmasında çabası olan herkese teşekkür ettiğine ve bu kararı alan Rize İdare Mahkemesinin yargıçlarını kutladığına ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, dün de bahsetmiştim, Artvin'deki Cerattepe mücadelesiyle ilişkin olarak Rize İdare Mahkemesi muhteşem bir karar verdi. Dün akşamüzeri, Artvinliler akşam saat beşte Atatürk anıtı önünde toplanarak bu muhteşem kararı partili ayrımı yapmadan büyük bir sevinçle, coşkuyla kutladılar. Bu kararın meydana getirilmesinde üstün çabaları olan Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan'a ve bu davanın yürütülmesinde büyük çabaları olan Türkiye Barolar Birliği Çevre Komisyonu üyesi olan Bedrettin Kalın'a Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir kere daha teşekkür ediyorum.

Sayın Bakana da bu muhteşem haberi, bu güzel haberi veriyorum. Sayın Bakan, özellikle şu ağaçların kesilmesi konusunda hatırlarsanız çok acele ediyordunuz, bu mahkeme kararıyla ağaçların kesilmesini bir anlamda önlemiş olduk. Buna sizin de sevindiğinizi tahmin ediyorum çünkü yapılmak istenen orman katliamı Rize İdare Mahkemesinin vermiş olduğu kararla durduruldu. Bu ülkede bir söz var ya "Berlin'de hâkimler var." diye, Rize'de de hâkimlerin olduğunu gördük. Ben Rize İdare Mahkemesinin onurlu yargıçlarını Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir kere daha kutluyorum. Bu mücadelenin Artvin için bir onur meselesi olduğunu, Artvin'de cinayet işlemek isteyen, bu çevreyi katletmek isteyen şebekeye karşı mücadelemizin sonsuza kadar devam edeceğini belirtmek istiyorum.