Konu:Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:26
Tarih:11/12/2014


Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MUSTAFA ERDEM (Ankara) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Değerli milletvekilleri, şimdi, tekrar söylüyorum: İçinizde veya sizin ifadenizde, AKP içerisinde Türk olmayan, Türklüğünü ifade edemeyen veya Türklüğünden rahatsızlık duyan...

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) - Benim ifadem değil, sizin ifadeniz Mustafa Hocam, "Türk olmayan." dediniz.

MUSTAFA ERDEM (Devamla) - Orada ifadem şudur: Türk olmadığından değil...

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Yok öyle birisi bizim içimizde, yok!

MUSTAFA ERDEM (Devamla) - Herkes herkes olabilir. Ama Türklüğünü söyleyememek durumunda kalan zavallılardan söz ettim.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Yok öyle birisi, yok!

MUSTAFA ERDEM (Devamla) - Bunu bir şekilde ifade ediyor ve hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)