Konu:Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:2
Birleşim:120
Tarih:14/06/2012


KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SENA KALELİ (Bursa) - Teşekkür ederim.

Kapalı toplum yaratmanın önünde engel bırakmayan anlayış için, yüksek hakem kurulu, ara bulucu, ombudsman gibi aracı kurumlar, kanun hükmünde kararnamelerle özerkliği kaldırılan bilim kurumları, özel yetkili Başbakanlık için bir hazırlık mıdır? Pargalı, doğru bir başdenetçi örneği olabilir mi?