Konu:2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:5
Birleşim:37
Tarih:22/12/2014


2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çok değerli üyeleri; 10 Aralık Çarşamba günü Genel Kurulda bütçemizi görüşmeye başladık ve on üç gün aralıksız olarak çalıştık. Toplam yüz on üç saatte Genel kurulda görüşmeler tamamlanmış oldu ve arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre de 872 konuşmacımız burada, bu kürsüde söz aldı.

Bütçe görüşmeleri sadece bütçenin rakamsal boyutunun tartışıldığı, görüşüldüğü görüşmeler olmuyor, aynı zamanda genel bir uluslararası ve Türkiye konjonktürünü değerlendirmiş oluyoruz, politikalar tamamen baştan aşağı bir gözden geçirilmiş oluyor ve buradaki tartışmalar, istişareler, eleştiri ve öneriler de bizim için, Hükûmetimiz için gerçekten çok çok faydalı oluyor, biz bundan istifade ediyoruz. Politikalarımıza yön verme konusunda hem Plan ve Bütçe Komisyonu aşaması hem Genel Kurul aşaması gerçekten bütün bakanlıklarımızın kendi bütçeleriyle ve kendi politika alanlarıyla ilgili konularda faydalandığı tartışmalar oluyor.

Ben tekrar burada, bu kürsüde ve Plan ve Bütçe Komisyonunda dile getirilen bütün yapıcı eleştiriler için, güzel öneriler için teşekkür ediyorum ve Hükûmetimizin bu politikalarını destekleyen ya da farklı bakış açılarıyla belki eleştiren görüşlere de değer verdiğimizi burada özellikle ifade etmek istiyorum, yeter ki hakaret, fiziksel konular gündeme gelmesin, medeni, güzel bir tartışma gerçekten faydalı. Sonuçta hep beraber burada temsil edilen bütün koltuklar, 550 koltuğun 550'si de millet tarafından seçilmiş ve milletimizi temsilen buraya, bu çatı altına gönderilmiş üyelerimizden oluşuyor.

Ben tekrar sizlere teşekkür ediyorum Maliye Bakanımızın kendisine, ekibine, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun Başkanına, üyelerine teşekkür ediyorum. Sayın Başkana da bu son oturumu başarıyla yönettiği için ve nispeten sakin ve güzel bir oturum olduğu için ayrıca teşekkür ediyorum.

2015 bütçemiz, hem Türkiye'miz için faydalı olsun diyorum, hayırlı olsun diyorum ama aynı zamanda yükselen bir donör ülke olarak, 100'den fazla ülkeye bağış yapan, destek veren bir ülke olarak tüm destek verdiğimiz, bağış yaptığımız ülkeler için de hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize tekrar saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. (AK PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar)