Konu:Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın 656 ve 656'ya 1'inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın tümü üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:37
Tarih:22/12/2014


Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın 656 ve 656'ya 1'inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın tümü üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, ben buğday fiyatıyla ilgili şöyle bir örnek vermiştim: 2002 yılında 4 kilo buğdayla 1 litre mazot alınıyordu. Şimdi de 6 kilo buğdayla 1 litre mazot alınabiliyor ve konuşmamın sonunda şunu da söyledim buğdayla ilgili bölümün sonunda: Şu anda petrol fiyatları düştüğü için bu 6 kiloluk rakam 5,5 kiloya inmiştir. Sayın Başbakan Yardımcısı işin bu ikinci kısmını almayıp birinci bölümünü aldı. Dolayısıyla, sataşma gerekçesi var burada Sayın Başkan.

Asıl söyleyeceğim şu: Şimdi, Sayın Başbakan Yardımcısı Ofisten bir fiyat aldı, Ofisin fiyatları şu an itibarıyla nedir diye onu aldı, "Buğdayın fiyatı 86 kuruş." dedi. Tabii, Ofise şu an buğdayı veren kişiler üreticiler değil, tüccarlar. Konya'da buğday haziran sonunda hasat edilir, hasada başlanır, temmuz, ağustosta piyasaya çıkar ve temmuz, ağustosta Konya'daki buğday üreticimiz buğdayını 73 kuruştan sattı Sayın Bakan. Şu anda Ofise 86 kuruştan buğday satanlar üreticiler değil, tüccarlar. (CHP sıralarından alkışlar)

Yani biz üretici açısından meseleyi konuşuyoruz, siz tüccar açısından konuşuyorsunuz, şaşırmıyorum. Ve 73 kuruştan, temmuz, ağustos, eylül mazot fiyatlarını aldığımızda, 6 kilo buğdayla 1 litre mazot alınır, hesap budur. 2002 yılında da buğday fiyatıyla mazot fiyatını karşılaştırdığımızda 4 kilo buğdayla 1 litre mazot alınır.

Teşekkür ederim.

Saygılarımla... (CHP sıralarından alkışlar)