Konu:2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:5
Birleşim:36
Tarih:21/12/2014


2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, Türkiye ile Gürcistan iki dost ülke birbirine. Özellikle benim seçim bölgemde de Sarp Sınır Kapısı iki ülke arasındaki dostluğu pekiştiriyor. Şimdi, Türkiye dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri, hep gururla bahsediyoruz. Gürcistan ile Türkiye'yi karşılaştırdığımız zaman, hem gayrisafi millî hasıla açısından hem kişi başına düşen millî gelir açısından büyük bir uçurum var. Bütün bunlara rağmen -ben hukuk fakültesi mezunuyum, hukukçuyum ama ekonomi dersim iyi değildi, sizden bilgilenmek istiyorum- 2000 yılında bir Türk vatandaşı Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a geçtiği zaman 100 lira veriyordu, onların para biriminden 120 lari alıyordu Sayın Bakan. Yani, onların para birimi laridir, 120 lari alıyordu. Şimdi, aynı Türk vatandaşı, Gürcistan Kapısı'ndan geçiyor, 100 lira veriyor 79 lari alıyor. Madem biz dünyanın en büyük ekonomisiyiz, en büyük ekonomilerden bir tanesiyiz -Gürcistan'da da ekonomi filan yok, sanayi ülkesi falan değil- niye bizim paramız değer kaybediyor Sayın Bakanım? Yani bunu bir açıklarsanız, ben de gerçekten bilgilenir, Artvin'e döndüğüm zaman hemşehrilerime, yurttaşlarıma "Bundan dolayı oluyormuş." derim, ben de onları ikna ederim Sayın Bakanım.

Teşekkür ediyorum.