Konu:Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:36
Tarih:21/12/2014


Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Ramis Topal burada güzel bir konuşma yaptı, Hükûmetin hangi konularında yetersiz olduğunu tek tek saydı. Atanamayan öğretmenlerden tarımın sorunlarına, Amasya'nın sorunlarına, Amasya'nın kara yolu ihtiyacına kadar hepsini tek tek anlattı ve "Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Hükûmetin yapamadıklarını biz yapacağız." dedi. Bundan neden rahatsız oluyorsunuz? Yani sanki bunlar yapılamaz gibi bir şey söylüyorsunuz.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Hayır, CHP'nin iktidar olma şansının zor olduğunu...

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Şimdi, atama bekleyen 330 bin öğretmenimiz var. Bakın, bunlar atama bekliyor. Her gün sosyal medyada, gazetelerde, televizyonlarda bu gençlerimiz hepimize, parti ayrımı yapmaksızın mesaj gönderiyorlar. Sayın Ramis Topal da "Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında atama bekleyen öğretmen kalmayacak." diyor. Siz de bunu "ütopik CHP iktidarı" olarak isimlendiriyorsunuz.

Bundan şunu anlıyorum: Yani, atama bekleyen öğretmenler boşuna beklemesinler, bizim iktidarımızda bunlar olmayacaktır. Ama, ben, buradan, atama bekleyen öğretmenlere Cumhuriyet Halk Partisi adına söz veriyorum: Gerçekten, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında atama bekleyen öğretmen sorunu kalmayacak ve öğretmensiz sınıf, çocuk, öğrenci kalmayacak.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)