Konu:2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:5
Birleşim:36
Tarih:21/12/2014


2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2013 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın 3'üncü maddesi, denge kanunu üzerinde söz almış bulunuyorum şahsım adına. Hepinize saygılar sunuyorum.

Şimdi, değerli arkadaşlar, bu Hükûmet 2007 yılına kadar ek ödenek için kanun çıkarıyordu fakat 2007'den sonra ek ödenek için kanun çıkarmıyor ve ödenek üstü harcama yapıyor. O zaman, bütçeye ne gerek var? Niye çıkarmaktan vazgeçtiniz? İşte, Maliye Bakanına soruyorum. Çünkü diyor ki: "Yahu, arkamızda zaten 330 milletvekilinin parmağı var, biz her türlü kanunsuzluğu da yaparız, usulsüzlüğü de yaparız, yolsuzluğu da yaparız ama bu grup zaten bizi aklıyor, niye kanun çıkaralım, yorulalım?" Yani burada arkadaşlar, bir bütçe müzakere etmiyoruz, gerçekten, tamamen -bütçenin tümü üzerinde yaptığım konuşmada da- Tayyip Erdoğan'ın ve ailesinin bütçesini müzakere ediyoruz.

Bakın, değerli arkadaşlar, ben bir iki tane suistimal iddiasını söyleyeyim. Bakın, Halk Bankası "Meksan" adındaki bir şirkete bir kredi veriyor ve karşılığında Pendik Ballıca köyünde 5 milyon metrekarelik arazi alıyor. 2009 yılında bu Meksanın iflasını istiyor, Halk Bankası 137 milyon alacağını tutuyor -bu teminatı paraya çevirmesi gerekirken- getiriyor, "Akabe" diye bir şirkete 27 milyon liraya devrediyor, teminatı da devrediyor. Yani teminatı paraya çevirse o parayı alacak. Bu Akabe'nin ortakları kim? Abdullah Tivnikli ve Topbaşlar. Şimdi, bunlar da bunu alıyorlar, bilirkişiye değerini tespit ettiriyorlar, 195 milyon değeri var fakat sonradan bunu bir güvenilir maden şirketi kanalıyla satıyorlar 110 milyon liraya. Yani böylece devlet, Halk Bankası burada 110 milyon alacağından vazgeçiyor. Bunu tabii, ayrıntılı anlatmak da istemiyorum, izah edebilirsiniz.

Peki, Sayın Bakan, yani bu 110 milyon Halk Bankası alacağını bu suretle bir özel şirkete devrediyor ve vazgeçiyor. Bunu kim araştıracak? Bize diyorsunuz ki: "Savcılara gidin." Ya, savcı görev yapmıyor ki, Sayıştay görev yapmıyor ki kardeşim.

Şimdi, Çalık'tan bir adam getirdiniz, Sayıştay Başkanı yaptınız. Adam, Sayıştay Başkanlığı dışında her şeyi yapıyor kardeşim, tamamen sizin emrinizde. Raporlar geliyor, o inceleme komisyonunda, ne kadar usulsüzlükler varsa hepsi çıkarılıyor, ondan sonra öyle geliyor. Demin sordum, Bodrum'da 687 dönümlük çok kıymetli bir arsa, 1 milyar dolar değerindeki bir arsa getiriliyor Rixos Oteliyle Mehmet Cengiz'e 150 milyona veriliyor.

Arkadaşlar, bu Özelleştirme Yüksek Kurulu başlı başına bir suistimal kaynağı. Kanun tanımıyor, denetime tabi değil, üyelerinin her birisi bir yerde yönetimde, büyük maaşlar, paralar alıyorlar, denetimi yok. Bunların yaptıkları da denetim değil ve bu... Bakın, 1 milyar liralık o araziyi 150 milyona satıyorlar, hemen iki gün sonra gidiyor, Ziraat Bankasından 180 milyon dolar kredi alıyor. Yahu, devlet bu kadar hor kullanılabilir mi arkadaşlar? Böyle bir şey olur mu? Yani devleti talan ettiniz, talan ettirdiniz.

Şimdi, biraz önce ben size yerimden söyledim. Geçmişte bugünleri inceleyenler Sayın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu ülkede yapılan yolsuzlukların ve suistimallerin tamamen yardım ve yataklık eden kişi çünkü Tayyip Erdoğan'ın bütün keyfîliklerine siz şey ediyorsunuz. Devletin arazileri... Arkadaşlar, siz çanak tutuyorsunuz yani bir dirayet göstermiyorsunuz. Size soru soruyorum yani Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildikten sonra on beş gün o görevde kaldı, kaç lira örtülü ödenek harcadı? Bunu söyleyin diyoruz çünkü orada usulsüz -yani Başbakanlık sıfatını kaybetmişti- ve aşağı yukarı herhâlde bir 20 milyona yakın da örtülü ödenek harcadı. Biz yarın onu mahkemeye vereceğiz, sizi de bundan sorumlu olarak tutacağız yani bu kişi Başbakan sıfatını kaybettiği hâlde nasıl oluyor da bu örtülü ödenekten para veriyorsunuz? Bunun baş sorumlusu da sizsiniz. Hazine arazilerini bedava veriyorsunuz, hiç engel olmuyorsunuz.

Yahu, şimdi, geçen gün Tunceli'den bir vatandaş gelmiş, bir taş ocağı var. Taş ocağının oradaki orman mühendisi gitmiş, demiş ki: "Bunun şu kadar ufak şeyi ormanın." Taş ocağını durdurmuşlar. Efendim, ormandan kiralamış, altı aydır buraya müsaade istiyor. Gelmiş, Orman Genel Müdürlüğü Başbakanlığa yazmış. Başbakanlığa soruyoruz: Yahu yazık bu adama, teminat taahhütleri var; "Efendim, Sayın Başbakanımızın takdiridir, onun için şey ediyoruz." Yahu, şimdi bunu neden Başbakanlığın iznine bağladınız? Çünkü hazine arazileri satılırken TÜRGEV'e bağış alacaksınız, bütün mesele bu yani bundan daha başka bir izahat tarzı var mı? Tabii, zamanımız yetmediği için söyleyemiyoruz yani Türkiye'yi talan ediyorsunuz ve bunun yarın da hesabını çok ağır ödeyeceksiniz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - Sizin cebinize bir şeyin girmemesi önemli değil ama en büyük yardım ve yataklığı yapan sizsiniz. (CHP sıralarından alkışlar)