Konu:2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:5
Birleşim:35
Tarih:20/12/2014


2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, Kamulaştırma Kanunu'ndan doğan bedel artırımı davalarında karar hükme çıkınca bedele ilişkin hüküm temyize tabi, tescile ilişkin hüküm ise kesin. Yani, Yargıtaya gitmeden alt mahkeme karar verdiği zaman para vatandaşa ödeniyor. Arkasından dosya Yargıtaya gittiği zaman, eğer Yargıtay "Ödenen bedel yüksek." diyorsa aradaki bedel için daha sonra hazine fazla ödemiş olduğu miktar için vatandaşı icraya veriyor. Şu anda Türkiye'de icra dairelerinde hazinenin, bedel artırımından dolayı, 2942 sayılı Yasa'dan kaynaklanan fazla ödemelerden dolayı vatandaşa açmış olduğu kaç tane takip vardır Sayın Bakan? Bu önemli. Bir de bu konuda nasıl ki tescile ilişkin hüküm kesin, bedele ilişkin miktar alt mahkeme tarafından karara çıkınca Yargıtay aşamasından geçtikten sonra ödenirse bu ihtilaflar ortadan kalkar, iki; veya alt mahkeme bu konudaki bir bedeli vatandaşa ödemeden Yargıtaydan geçtikten sonra ödenecek şekilde bir yere bloke ederse vatandaşla hazineyi karşı karşıya getirmeyiz. Bu konuda benim de kanun teklifim var, size de daha önce bunu sunmuştum. Bu konudaki hassasiyetimiz vatandaş ile devleti karşı karşıya getirmez. Ben miktarı merak ediyorum.

Teşekkür ediyorum.