Konu:Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 656 ve 656'ya 1'inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın dokuzuncu tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:34
Tarih:19/12/2014


Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 656 ve 656'ya 1'inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın dokuzuncu tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - İki dakikada ne kadarını düzeltebilirsem o kadarını düzelteceğim.

Bir: TEKEL'in EBITDA'sından yani İngilizce bir kelimeden bahsediyor. Öyle bahsetmeyecek, gelecek, TEKEL'in, TELEKOM'un değerleme raporlarını ortaya koyacak. Bakalım bu yetimin hakkının EBITDA'sı niye o kadar düşükmüş oradan anlayacağız. EBITDA'yla falan, İngilizce kelimelerle kandırmaya gerek yok.

İkinci mesele: TELEKOM'un altyapısı. TELEKOM'un altyapısı geri dönecek... Gayrimenkuller bu altyapının içerisinde değil mi? Nasıl satılmasına izin veriyorsunuz? 280 milyonluk satmışlar da 1 küsur milyarlık almışlar. Nerede listesi? Beş yıldır soruyoruz, Ali Babacan da sen de listeyi veremiyorsunuz. Yatırım yapacak, öyle aldı zaten, elbette almak zorunda.

Diğer mesele: Mahkeme kararı. Atilla Kart dava açtı, Hazine savundu mu mahkemede Danıştay bu kararı veriyor diye? Yönetim kurulunun 5 tane üyesi var, 5'i de Hariri'nin adamı gibi davranmadı mı her bir meselede?

Diğer meseleye geliyoruz: Özelleştirme Kanunu'nda değerleme raporlarını, neymiş özelleştirme bitmeden açıklayamıyorlarmış! Kim değiştirdi kanunu? Siz değiştirdiniz 2005 yılında. Özelleştirmenin hemen sonrasında değerleme raporu açıklanacakken kanunu değiştirip sonra değiştirdiğiniz kanunun arkasına saklanıyorsunuz. O yok. Özelleştirmenin değerleme raporlarını söz verdiniz, o değerleme raporları da bu Meclise gelecek, bütün halk bilecek neyi neye sattığınızı.

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) - TELEKOM'un yönetim kurulu üyelerini say!

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Geldiniz TEKEL'deki 292 milyon dolar satışa. Satılmadan önce ağzına kadar mal varlığı dolduruldu. Sayıştay raporunda yok mu? Hepsi var. Nasıl oluyor da devlette bu kadar zarar ediyor da geçer geçmez 5 katına özel sektörde çıkıyor? Bunların hiçbiri doğru bilgiler değil.

Başka neyi açıklıyorsunuz? Uzlaşma meselesi. 1963'ten beri var, elbette var ama hangi dönemde gelmiş de yandaş iş adamlarının vergisinin yüzde 90'ı çok güçlü raporlara rağmen silinmiş? Zaten vergi kesinleşmiş olsa ödemek zorunda. Bunun adı tarhiyat öncesi uzlaşma. Bir tek Türkerlerde mi var bu iş, bir tek Türkerlerin mi raporu güçsüz, Mehmet Cengiz'in, milletin anasına küfredenin mi raporu güçsüz? Elektromed Şirketininki... Bunların hepsi AKP'nin destekçisi şirkettir. "Vergi mahremiyeti var." diyorsun, muhalif iş adamlarında niye vergi mahremiyeti yok? çarşaf çarşaf hepsini manşet ediyorsun vergi mahremiyeti yok da, bunlarda nasıl... Verginin bir de aleniyeti var. Ben de vergi mükellefiyim.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Benim vergimden ne kadar sildiğini bileceksin. Daha Sayıştay meselesi var. Vergi uzlaşmasında diyorsun ki: "Sayıştay denetledi." Vergi uzlaşmasını Sayıştaya denetlettin mi? Denetlettin mi? Denetletmedin de bu yüzden Sayışta Kanunu değişmedi mi? Onlarca konuda eksik bilgi veriyorsunuz. Yazıktır, günahtır; sizin de milletvekilleriniz var burada. Bunlar doğru değil Mehmet Bey, size yakıştıramadım.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Sen kimsin de yakıştıramıyorsun.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Ya ne demek "Sen kimsin?" Böyle bir üslup mu var ya! Ben ne kadar nazik konuşuyorum ya, aşkolsun ya! Sen kimsin!