Konu:2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:5
Birleşim:34
Tarih:19/12/2014


2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla selamlıyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2015 yılı bütçesini sunmak üzere huzurunuzda bulunuyorum.

Bilindiği üzere, ülkemiz son on iki yılda, 2023 vizyonu doğrultusunda ortaya konulan hedeflere ulaşmak için büyük bir ilerleme göstermiştir. Ekonomik olarak dünyanın en büyük ülkeleri arasında sayılmamızın yanı sıra, bölgemizdeki lider rolümüz de tüm dünya tarafından takdir edilmektedir. Bu hedeflere ilerlerken, 2013 yılında tamamlanan Marmaray Projesi, dünyanın önemli projelerinden olan ve İstanbul'da yapımı devam eden üçüncü Boğaz köprüsü ile havalimanı projeleri önemli kilometre taşlarından bazılarıdır.

Bu yükselişin devam edebilmesi için sahip olduğumuz en büyük hazine, bugünün dinamosu yarının ise güvencesi gençlerimizdir. Ülkemiz bu hazineye diğer ülkelere kıyasla fazlasıyla sahiptir. Bu itibarla, bir taraftan gençlerimizin aile içinde, yaşadıkları çevrede, okullarda ve sosyal hayatta düşünen, sorgulayan, etkin ve bilinçli bireyler olmaları için çalışmalar yürütülmekte, diğer taraftan bedenen ve ruhen sağlıklı bir toplum yetiştirilmesinin temel unsurlarından biri olan sporun geniş kitlelerce yapılması teşvik edilmektedir. Bununla birlikte, yükseköğrenim gençliğinin öğrenimleri süresince yaşamlarını daha iyi şartlarda sürdürebilmelerini teminen, barınma, beslenme, burs ve kredi imkânları önceki dönemlerle kıyaslanmayacak biçimde artırılmıştır.

Bu hizmetleri yürütürken ihtiyacımız olan yatırımlar da ihmal edilmemiştir. Gençlerimize hizmet veren spor tesisleri, yurtlar, gençlik merkezleri ve gençlik kampları gibi yeni tesis yapımlarına ayrı bir önem verilmekte, mevcutların ise günümüz şartlarına uygun hâle getirilebilmesi için gerekli modernizasyon çalışmaları devam etmektedir.

Diğer taraftan, gençlik ve spor alanında ortak bir anlayış, vizyon, politika ve hedef birliğine ulaşmak açısından, bu alandaki tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve ilgili tüm paydaşlarla iş birliğine gidilmekte ve bu paydaşların program, proje ve faaliyetlerinde onlara destek olunmaktadır.

Gençlerin bilgi toplumunun gerekleriyle donanmış, ülke kalkınmasında aktif, yaşam becerileri güçlü, öz güven sahibi, insani ve millî değerleri haiz, girişimci ve katılımcı olmalarının sağlanması ve gençlere sunulan hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi temel amacımızdır. Bu kapsamda, gençlerin sosyal hayatta ve karar alma mekanizmalarında daha aktif rol almaları sağlanacak, hareketlilik programları özellikle dezavantajlı gençlerin katılımını artıracak biçimde genişletilip çeşitlendirilecektir. Gençlerin şiddete ve zararlı alışkanlıklara yönelmelerini önlemek üzere spor, kültür, sanat gibi alanlarda gelişimlerini destekleyici programların uygulanmasına devam edilecektir. Özellikle bu dönem içerisindeki proje desteklerinde uyuşturucu madde mücadelesine ayrı bir önem verilmiştir.

Spor alanında ise sağlıklı ve hareketli bir yaşam gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, spor hizmetlerinin kalitesi ve çeşitliliği artırılarak sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması ve başarılı sporcular yetiştirilmesi temel amaç olarak belirlenmiştir.

Gençlikle ilgili hizmetlerimizde ve istekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin gerçekleştirildiği gençlik merkezlerimize 2002 yılında üye olan genç sayısı 11.600 iken bu sayı 2014 Aralık ayı itibarıyla 759.097 kişiye ulaşmıştır. Bu, sadece bizim gençlik merkezlerimizin, Bakanlığımıza bağlı gençlik merkezlerimizdeki üye sayımızdır.

2002 yılında 74 olan gençlik merkezi sayımız bugün itibarıyla 182'ye çıkarılmıştır. 2016'da gençlik merkezi sayımızın 344'e çıkarılması hedeflenmektedir. Gençlik merkezlerimizde Kur'an-ı Kerim, Osmanlıca, hüsnühat, tezhip, ebru, kitap okuma, tiyatro, etkili konuşma ve hitabet, fotoğrafçılık, sinema, ağaç oymacılığı, ahşap yazı, ahşap boyama, kumaş boyama, vitray, filografi, kaligrafi, halk oyunları, bilgisayar işletmenliği ile edebiyat, fizik, tarih, resim, müzik gibi alanlarda eğitim ve kültür faaliyetleri ile kurslar düzenlenmektedir. Bununla birlikte, değerler eğitimi, beden dili, etkili iletişim, zaman yönetimi, işaret dili, kariyer planlama, hızlı okuma, proje döngüsü, liderlik, problem çözme gibi, müzakere teknikleri, kriz yönetimi ve gelişimle ilgili birçok kişisel gelişim kursları da verilmektedir.

Gençli kampları Gençlik ve Spor Bakanlığının önemli faaliyet alanlarından birisidir. 2014 yılında 6'sı deniz, 12'si doğa olmak üzere toplam 18 gençlik kampımızdan yaklaşık 72.780 gencimiz faydalanmıştır. Önümüzdeki sene içerisinde 50 binden daha fazla gencimizin gençlik kamplarımızdan yararlandırılmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda, yeni kamp alanlarımızın oluşturulması ve bunların hızlı bir şekilde hayata geçirilmesiyle ilgili çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor.

Bugün itibarıyla ülkemizin tüm bölgelerinde gençlik kamplarımız var. Buradaki temel amacımız, Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine ortak bir şuurla "birlikte yaşama" kültürünü gençlerimize aşılayabilmektir.

Kamplarımıza, genel itibarıyla, eğitim hayatlarında başarılı fakat ekonomik açıdan da bazı sıkıntıları olan gençlerimizi kabul ediyoruz. Genç kardeşlerimizin kamplara katılım süreçlerini, İnternet üzerinden yapılan başvuru üzerinden yaptığımız değerlendirmeyle belirliyoruz.

Engelli gençlerimizin de kamplarımıza katıldığını büyük bir gururla söylemek istiyorum. Bu seneki Gençlik Kampları Kapanış Programı'mızda yaptığımız toplantıda engelli bir kardeşimiz çok güzel bir hayat felsefesini dile getirmişti, bundan dolayı da gerçekten çok mutlu olduk.

Tabii, gençlik proje ve faaliyetlerimiz de aynı şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda, 2014 yılında Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü ve törenine ülke genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaklaşık 30 bin, Çanakkale Zaferi Anma Programı'na 20 bin, Malazgirt Zaferi'nin 943'üncü yıl dönümü törenine 25 bin, "Kocatepe'den Dumlupınar-Zafertepe'ye, Bağımsızlığa Giden Yolda" programına da 25 bin gencimiz katılım sağlamıştır. Bunun yanı sıra, 2,4 milyon gencimize ülke içinde ve ülke dışında bulunan tarihî ve kültürel mekânları görme imkânı sunulmuştur.

Tabii, gençlerimizle ilgili yaptığımız çalışmalarda, bu sene özellikle 1'incisini düzenlediğimiz Uyuşturucu ile Mücadele Şûrası'nda alınan kararlar doğrultusunda da önümüzdeki yıl içerisinde çok ciddi çalışmalar olacak.

Bu noktada, yeri gelmişken, Necdet Ünüvar Bey'e de çalışmalarından dolayı teşekkür etmek istiyorum.

Biliyorsunuz, 28-29 Kasım tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen programa Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu da katılarak açılışını yapmıştır ve burada alınan kararlarla doğru orantılı olarak tüm öğrenci yurtlarımızda ve gençlik merkezlerinde bağımlılıkla mücadele eğitimi verilmektedir ve verilmeye devam edilecektir. 2014 yılında da uyuşturucuyla mücadele ve sivil toplum kuruluşlarının 122 projesini Bakanlık olarak desteklemiş durumdayız, önümüzdeki sene de bunlara devam edeceğiz. Bununla beraber, Yeşilayla da çok ciddi çalışmalarımız devam etmektedir hem bilinçlendirme anlamında hem mücadele anlamında ama aynı zamanda gençlerimizin ailelerinin eğitimi noktasında da ayrı bir proje uygulayacağız.

Tabii, bütün bu çalışmalarla beraber, spor alanına geldiğimizde yatırım amacıyla tahsis edilen ödeneklerle 65 adet yüzme havuzu, 304 adet futbol sahası, 203 adet gençlik merkezi, 238 adet spor salonu, 28 adet atletizm pisti, TOKİ ve belediyelerle protokol kapsamında yürütülen 29 adet stadyum ve 102 diğer spor tesisi olmak üzere toplam 969 proje yürütülmektedir. Bu projelerden 410'unun yapımı tamamlanmıştır, 360 tanesinin yapımı devam etmekte ve 199 tesis ise ihale ve proje aşamasındadır. Sadece 2014 yılı içerisinde 154 spor tesisinin yapımı tamamlanmıştır. Ayrıca, bu yıl içerisinde 129 yeni spor tesisinin yapımı da yatırım programına alınmıştır. Tüm bu tesisleşme hamlesinin yanı sıra 360 spor tesisinin yapımı da süratle devam etmekte olup 2015 yılında tamamlanarak ülkemiz spor ve gençliğine hizmete sunulacaktır.

Tabii, antrenör sayımızda da çok ciddi bir artış olmuştur ancak antrenör sayımızdaki artışın yeterli olmadığını ben de biliyorum ve bu konudaki gelişmeleri daha da artırmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda, 2002 yılında 18.674 olan antrenör sayımız şu anda, 2014 yılında 176.305'e ulaşmıştır.

Türkiye olimpiyat hazırlık merkezleri de 18 ilde, 17 branşta faal olarak çalışmalarını sürdürmekte ve bu projeden toplam 712 sporcu faydalanmaktadır.

Spor kulüplerine yaptığımız desteklere gelince 2002 yılında ülkemizde faaliyet gösteren 6.035 olan spor kulübü sayısı verilen destekler sayesinde hızla artmış ve 13.154'e yükselmiştir. 2002-2013 yılları arasında 7.745 spor kulübüne 93 milyon 794 bin 807 lira nakdî yardım yapılmış olup 2014 yılında ise 676 spor kulübüne toplam 19 milyon 605 bin lira nakdî yardım yapılmıştır.

Dopingle mücadelemize gelince, tabii, dopinge karşı sıfır tolerans prensibimizi taviz vermeksizin uygulamaktayız. Bu noktada şunu açıklıkla dile getirmek isterim ki burada daha önce zikredilen konular içerisinde dopingle mücadelemizin ayrı bir yeri vardır. Çünkü Dopingle Mücadele Ajansının -yani dünyada WADA olarak bilinen- üye ülkelerinden talep etmiş olduğu destek anlamındaki özel desteğin ödenmesi konusunda Türkiye Cumhuriyeti devleti ilk ülke olmuştur. Yani normal aidat olarak ödememiz gereken 578.488 liranın yanı sıra, 550 bin liralık WADA'ya özel bağışımız olan ve üye ülkelerin arasındaki taleplerde 1'inciyiz. Bunu da özellikle dile getirmek istiyorum. Çünkü daha önce de söylendiği gibi bu kürsüden, Uluslararası Doping Ajansının Başkanı Türkiye'de yaptığı konuşmada Türkiye'nin doğru yolda olduğunu ve Türkiye'nin mücadelesinin diğer ülkeler tarafından da örnek alınması gerektiğini açıkça dile getirmiştir.

Sportif başarılarda 2014 yılında sporcularımız katıldıkları uluslararası müsabakalarda başarılar göstererek 739 altın, 694 gümüş, 909 bronz madalya olmak üzere toplam 2.342 madalya kazanmıştır.

Tabii, sürem azaldığı için, ben şu anda Kredi ve Yurtlar Kurumuyla ilgili olan çalışmalarımıza değinmek istiyorum. Tabii, değerli milletvekillerimizin burada bizlere olumlu anlamda yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Aynı zamanda, Çankaya Belediyesinin ve Beşiktaş Belediyesinin de yapımını tamamlamış olduğu ve öğrencilerimize hizmet anlamında sunduğu yurtlardan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Ancak, şunu da dile getirmem gerekiyor ki tabii ki toplam sayıya baktığımız zaman Çankaya Belediyesinin hayata geçirmiş olduğu 2 yurttan -benim elimdeki bilgiye göre- bir yurdu 100 kişilik, diğer yurdu 304 kişiliktir. Beşiktaş Belediyesinin hayata geçirmiş olduğu yurtta da toplam kapasite 200 kişidir. Kredi ve Yurtlar Kurumunun bu yıl sonuna kadar yani 2014 yılının sonuna kadar ulaşacağı kapasite 390 binin üzerindedir. Bu 390 bin öğrenci kapasitesine ulaşmamız için, bu yıl içerisinde yaptığımız yatırımlarla beraber sadece bu yılda 100 bini aşkın yatak kapasitesini Kredi ve Yurtlar Kurumuna kazandırmış olacağız. Bu çalışmalarımız devam ederken burada bazı rakamlar dile getirildi. Evet, başvuru yapan öğrenci sayımız toplamda bütün Türkiye genelinde 488 bindir. Bunda "geçerli olan" diye dile getirdiğimiz -bu, herhangi bir şekilde rakamı farklı bir noktaya çekmek açısından söylenmiyor- geçerli başvurudan kastımız, yaptığınız başvurunun sistem açısından doğru olması ve başvurduğunuz yerde yurdumuzun olması, yerleşebilmeniz, sizin eğitim alanınızla alakalı doğrudan orantılı olması yani şartların yerine getirilmesiyle alakalıdır. Bu rakam 417 bin. Bu yıl sonuna kadar kapasitemiz dâhilindeki öğrencilerimizle beraber yerleştirme oranımız başvurularda yüzde 45'e ulaşmış olacak. Tabii ki çalışmalarımıza hızla devam edip çok daha fazlasını yapmak için elimizden geleni yapıyoruz ama bu yıl sonu itibarıyla şu anda devralacağımız kapasite 47 bin değildir, 29.495'tir ekstra olarak girecek olan devreye. Yani 360 bin küsurun üzerine gelecek kapasiteyle yıl sonunda 390 bini aşmış olacağız.

Tabii, bu çalışmalar çerçevesinde bu sene hayata geçirilen, özellikle bizim de önem verdiğimiz önemli bir unsur var, o da şudur: Bütün başvuru yapan öğrencilerimizin Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvuru formlarında beyan ettikleri bilgiler 11 kurumumuz tarafından koordineli bir şekilde kontrol edilerek kendilerinin beyan ettiği bilgi doğrulanmıştır ve başvurudaki sıralama sistemi buna göre yapılmıştır. Şu anda hâlen devraldığımız yurtlarda, kapasiteye soktuğumuz yurtlarda yerleştirme devam etmektedir ve listemiz de sürekli olarak güncellenmektedir ve açıktır.

Tabii, ben, süremizin de azlığını göz önünde bulundurarak bugüne kadar bizim kurumumuz ile bağlı kuruluşlarımızın bütçesinin müzakeresinde bize destek veren muhalefet milletvekillerine ve iktidar milletvekillerimize, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum.

Gençliğimizle ilgili yapacağımız çalışmalar hepimiz için önemli çalışmalardır. Burada hepimiz el ele vererek birlikte ve beraberce, geleceğimiz olan ve geleceğimizi teminat altına alacak olan gençlerimize ülkemizin en büyük fırsatlarını sunmakla görevliyiz. Bizim amacımız, bu çalışmaları en iyi şekilde koordine ederek, bize vermiş olduğunuz bütçe imkânlarını da en iyi şekilde kullanarak milletimizin geleceğine, devletimizin geleceğine hizmet edecek olan gençlerimizi yetiştirmektir.

Tekrar hepinize saygılarımı sunuyorum ve teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)