Konu:2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın 1'inci maddesinin görüşmeleri tamamlanmadan 2'nci maddesinin okutulmasının İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hususunda Başkanın tutumu hakkında
Yasama Yılı:5
Birleşim:34
Tarih:19/12/2014


2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın 1'inci maddesinin görüşmeleri tamamlanmadan 2'nci maddesinin okutulmasının İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hususunda Başkanın tutumu hakkında
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütçe kanununun 1'inci maddesi giderleri, 2'nci maddesi de gelirleri düzenleyen maddedir. Bugüne kadar, biz, Genel Kuruldaki bütçe görüşmelerinde 1'inci madde çerçevesinde bakanlıkların bütçelerini konuştuk, bakanlık bütçelerinin görüşülmesi sona ermedi. Bugün de Gençlik ve Spor Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarının bütçelerini görüşeceğiz. Bunların sona ermesinden sonra gelir bütçesini konuşacağız.

Gelir bütçesi, bütçe kanununun 2'nci maddesinde düzenlenir ve aslında çok uzun boylu konuşmamız gereken bir bütçedir. İç Tüzük'e göre de bir maddenin görüşülmesi tamamlanmadan diğer maddeye geçilmesi mümkün değildir ancak bugüne kadarki uygulamalarda teamül farklı oluşmuş, bu şekilde yürütülmüş ancak bu şekilde yürütülmesi bu uygulamanın doğru olduğu anlamına gelmiyor. Evet, Başkanlık Divanı bugüne kadarki uygulamaların bu şekilde olduğunu ifade ederek böyle bir açıklamayı yapıyor ama olması gereken 1'inci maddeye ilişkin tüm bakanlıkların harcama bütçelerinin görüşülmesinin tamamlanmasından sonra gelir bütçesinin görüşülmesidir.

Ben, daha önce Plan ve Bütçe Komisyonunda üye olduğum dönemlerde, orada zamanın Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sayın Sait Açba'ya çok kez öneri yapmışımdır. Günlerce harcama bütçelerini görüşüyoruz, gelir bütçesini araya sıkıştırıp geçiyoruz. Bu, doğru değil. En az harcama kadar önemli olan bir kalemdir bu. Dolayısıyla, şunu öneriyorum: Bundan sonraki uygulamalarda, bundan sonraki yılların bütçelerinde gelir bütçesini ayrı bir turda yeterli ağırlığı vererek görüşelim, doğru olan budur. Bu kadar harcamanın finansmanı nasıl sağlanacaktır, millet hangi vergileri ödeyecektir, vergi yükünde bir artış var mıdır yok mudur; bunları iyi tartışmak gerekir. Dolayısıyla bu usulü, bugüne kadar benimsenmiş olan bu usulü değiştirmekte yarar var.

İkinci olarak değineceğim konu -Sayın Başkanın affına sığınarak usul tartışması kapsamında değil ama- Cumhuriyet Halk Partisi il binalarına yapılan dünkü saldırı. Bir mahkeme kararına dayanıyor, evet, bir mahkeme kararına dayanıyor ama ilk kez bir siyasi parti binasında arama yapılıyor değerli arkadaşlar. Bir siyasi parti binasında, ana muhalefet partisinin binalarında polise arama yetkisi veren bir kararı yargı veriyor ise Türkiye'de kuvvetler ayrılığı kalmamış demektir. Bu uygulamayı şiddetle kınıyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)