Konu:2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:5
Birleşim:32
Tarih:17/12/2014


2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Millî eğitimi Orta Çağ karanlığına götüren, modern, çağdaş, aydınlık eğitimi yok eden Nabi Avcı'nın Millî Eğitim Bakanlığına gelmesi Türkiye için, gelecek için çok büyük bir şanssızlık. Kendi kafasında olan YÖK Başkanı Nakşibendi tarikatını ziyaret ediyor ve Kur'an kursunu denetliyor. İkisi birbirine çok benziyorlar.

Sayın Başkan, geçen sene bugün, 17 Aralıkta, Tayyip Erdoğan, Konya'ya giderken kendi oğlunun evinde bulunan paraların sıfırlanması konusunda çocuğu Bilal'i ve kızını seferber ediyor. 17 Aralıkta yakalandıkları hırsızlık ve rüşvet olayından dolayı bir bakanı görevden alıyor, azlediyor, üç bakan istifa ediyor. AKP Grubu, bu bakanlar hakkında görevlerini suistimal ettikleri için soruşturma önergesini veriyorlar. Ondan sonra da çıkıyorlar, diyorlar ki "Bize darbe yapıldı." Yahu, darbe yapıldı ise siz niye bunları görevden aldınız? Niye bunlarla ilgili soruşturma önergesi verdiniz? Böyle bir yalan olur mu?