Konu:2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:5
Birleşim:32
Tarih:17/12/2014


2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

CHP GRUBU ADINA ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Sayın Başkan, tabii, burayı Meclis TV kapattığı için ben bu afişi...

BAŞKAN - Sayın Özgündüz, çok rica etsem... Lütfen, oraya şey yapmayınız.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Sayın Başkan, bu afişi...

ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) - Hayır, CHP'nin şeyini yapıyorsunuz arkadaş burada. Bir partinin şeyi yapılamaz burada.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Bakın, burada...

Siz karışamazsınız.

ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) - Karışırım, ben İdare Amiriyim.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Yerine otur!

ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) - İdare Amiriyim, karışırım!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen...

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Meclis Başkanı çağırmadıkça buraya gelemezsin.

ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) - İdare Amiriyim, karışırım!

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Haddini bileceksin, geç yerine otur!

(Bir grup AK PARTİ ve CHP milletvekillerinin hatip kürsüsü önünde toplanmaları)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen...

ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) - O burada duramaz!

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Ne demek ya!

ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) - Partinin amblemi var orada.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Buraya karışamazsın sen! Meclis Başkanı...