Konu:Tekraren, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:31
Tarih:16/12/2014


Tekraren, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, efendim, oylamaya geçmeden bir konuyu Sayın Bakanın ve Genel Kurulun dikkatine sunmak istiyorum.

Sayın Bakan bir tablo göndermek suretiyle bir açıklama yaptı. O tabloya konu olan arkadaşımız Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Durdu Özbolat da gerekli açıklamayı yaptı. Ancak ben bir talepte bulunmuştum, aynı talebi Sayın Özbolat da ifade etti: Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna mensup arkadaşlarımızın benzer bir talebi olmuş mudur, sonuçlanmış mıdır? Bu konuda bir talepte bulundum, Sayın Bakan bir açıklama yapmadı. Sayın Bakan yani bir şey söyleyin, şu an elinizde bilgi yoksa bunu verme sözünü verebilirsiniz, şu an o bilgiyi bürokratlarınızdan alıp bize verebilirsiniz. Bu konuda sizden açıklama bekliyorum.