Konu:Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın 656 ve 656'ya 1'inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın altıncı tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:31
Tarih:16/12/2014


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın 656 ve 656'ya 1'inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın altıncı tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, hem Sayın Bakanın sözleri hem de sayın HDP temsilcisinin sözlerinden bizim pozisyonumuzu karıştırır bir durum çıktı. Öncelikle şunu söyleyelim: Biz hiçbir yatırıma karşı değiliz yeter ki doğa katletmesin yeter ki insanı sömürmesin ve bu şekilde yatırım yapılabilmesinin de mümkün olduğuna inanıyoruz.

Üçüncü havalimanıyla ilgili pozisyonumuz şudur: Birincisi, yerine karşıyız çünkü İstanbul'un akciğerleri yok ediliyor ve iktidar partisinin büyükşehir belediyesinin dediği üzere çok büyük ihtiyaç varsa yerinin, kendi belediyelerinin belirlediği şekilde, Silivri'de olması gerektiğine inanıyoruz. Bu kadar büyük kaynağın ihalesinin daha şeffaf olması gerektiğine inanıyoruz ve avan projeyle değil, kesin projeyle çıkılması gerektiğine ve kaynaklarımızın zayi edilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Bunu açıklamak gerekiyordu çünkü İstanbul için çok önemli bir proje, pozisyonumuzu diğer partiler açısından değil, kendi partimiz açısından belirtmek istedik.

Teşekkür ediyoruz.