Konu:Tekraren, Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın Yaptığı Açıklamasındaki Bazı İfadelerine İlişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:31
Tarih:16/12/2014


Tekraren, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız biraz önce "Elimde bir tablo var." dediği tabloyu bizlere gönderdi. Tablodaki bilgilere göre, bir milletvekilinin hissedarı olduğu şirketlerle ilgili olarak kendilerinde, Enerji Bakanlığında veya ilgili kuruluşlarında 6 adet lisans başvurusu vardır, bunlar henüz başvuru aşamasındadır.

İkinci olarak da, bir şirkete 2012 yılında lisans verilmiştir. Ben, Sayın Taner Yıldız'dan şunu rica ediyorum: Özellikle, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna mensup milletvekillerinin benzer talepleri, yani onların hissedarı olduğu şirketlerin yasalar çerçevesinde yine benzer talepleri olmuş mudur? Hangi şirketlerdir bunlar? Bu konuda da bize bilgi verirse memnun olurum.

Teşekkür ederim.