Konu:Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın Yaptığı Açıklamasındaki Bazı İfadelerine İlişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:31
Tarih:16/12/2014


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız'ın üslubunu, açıklamasını ben doğru bulmuyorum. Şimdi, Sayın Bakan diyor ki: "Bazı milletvekilleri de yasalar çerçevesinde başvuru yapmıştır; yasalar çerçevesinde, usulüne uygun olarak kendilerine de ruhsatlar verilmiştir. Olabilir, bu gayet doğaldır." Sayın Bakan, eğer bu gayet doğal bir işlem ise Bakanlığınıza veya ilgili kurumlara, ilişkili kurumlara yasalar çerçevesinde bir başvuru yapılmış ve yasalar çerçevesinde bu işlemler sonuçlandırılmışsa bunun, doğrusu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda gündeme getirilme ihtiyacı nedir, bilemiyorum. Böyle bir ihtiyaç var mıdır, bilmiyorum. Bunu ifade ettiğinize göre ve hatta "Elimde bir liste var, bunu size vereyim." dediğinize göre bu başvuruları listeleme ihtiyacı duymuşsunuz. Doğrusu, bunu da yadırgıyorum. Hem bir yandan "Yasalar çerçevesinde işlem yapılmıştır, yasalar çerçevesinde sonuçlandırılmıştır." diyorsunuz hem de bir taraftan "Elimde bir tablo var, liste var; bunu size göndereyim." diyorsunuz. Ben çok sorunlu bir ifade olarak görüyorum bunu.

Eğer bir milletvekili -işi olabilir- yasalar çerçevesinde bir iş yapıyorsa bunun kınanacak herhangi bir yanını görmüyorum. Kınanacak olan, yasa dışı bir şey yapmış olmasıdır, yasa dışı bir talepte bulunmuş olmasıdır. Yasa dışı bir talepte bulunulmuş ise Enerji Bakanlığı ilgili kurumu esasen bunu zaten reddeder, geri çevirir, geri çevirmek zorundadır. Öyle olduğu hâlde böyle ima yollu bir şeyler söylemeye çalışmanızı ve bir grubu töhmet altında bırakmanızı yanlış buluyorum efendim.

Teşekkür ederim.