Konu:Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın 656 ve 656'ya 1'inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın altıncı tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:31
Tarih:16/12/2014


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın 656 ve 656'ya 1'inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın altıncı tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Bakanın konuşmasını üzüntüyle karşıladım. Birincisi, Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan "havaalanı yapmayın, köprü yapmayın, maden çıkarmayın, kömür çıkarmayın" şeklinde bir öneriyi hiçbir arkadaşım yapmamıştır. Diğer muhalefet partilerinden de ben böyle bir öneri yapıldığını düşünmüyorum.

İLYAS ŞEKER (Kocaeli) - Yapılanlara engel olunuyor.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Bakan, eğer birisinin bir cümlesi var ise lütfen o cümleyi, gelin, söyleyin, açıkça ifade edin. Böyle herkesi itham ederek siyaset yapamazsınız. Böyle bir şey yok.

Sonuçta maden kazalarında, maden facialarında yüzlerce kardeşimiz öldü, yüzlerce insanımız öldü. Bu olaylar nedeniyle bir tepki ifade edilmiştir ancak hiçbir zaman bir tepkiye Türkiye'nin enerji politikası feda edilecek şekilde bir anlayış Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ortaya konulmamıştır.

Güneş balçıkla sıvanmaz Sayın Bakan, birçok şey söylediniz ama ben size birkaç rakam vermek istiyorum. "Elektrik enerjisi üretiminde doğal gaza olan bağımlılığı azaltacağız." dediniz. Türkiye'nin elektrik enerjisi üretiminde doğal gazın payı 2002 yılında yüzde 40,6'dır.

İLYAS ŞEKER (Kocaeli) - Tüketim ne kadardı doğal gazda?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bakın, 2014 yılı sonunda bu rakamı siz yüzde 47,1'e çıkardınız.

İLYAS ŞEKER (Kocaeli) - 2002'de ne kadar doğal gaz tüketiliyordu?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Şimdi diyorsunuz ki: "Biz bunu azaltacağız." Bu iddianızı gerçekçi bulmuyorum. Onu da şu şekilde izah edeceğim size: Bir cümle daha söylediniz. "Biz bir politika değişikliği yaptık. Kamu enerji yatırımı yapmayacak, özel sektör yapacak." Olabilir, bu bir siyasi tercihtir, saygı duyarım. Yeter ki enerji yatırımı yapılsın. Ama öyle değil, 2002 yılında kamu-özel gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 1,5'u kadar yatırım yaparken 2014 yılında bu yatırım yüzde 0,8'e düşmüş durumda. Kamu çekilmiş, o boşluğu özel sektör dolduramamış.

Enerji darboğazını yaratan bakansınız Sayın Bakan.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)