Konu:Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın yaptığı açıklaması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:31
Tarih:16/12/2014


Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın yaptığı açıklaması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; "fıtrat" çok güzel bir kelimedir, kültürümüzde çok güzel şeyleri anlatır, insanın yaradılışını, doğasını tarif etmeye yönelik bir kelimedir.

"Fıtrat" kelimesini siyasi literatüre Adalet ve Kalkınma Partisi hükûmetleri kazandırdı. "Ölüm bu işin doğasında var, fıtratında var." cümlesi Hükûmetin bir cümlesidir. Sayın Haydar Akar burada "fıtrat" kelimesi üzerinden bir eleştiri yaparken Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunu değil...

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Bir de "cibilliyet" var Sayın Hamzaçebi, bir de "cibilliyet" var, biliyorsunuz değil mi?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ...bu cümleyi kullanan siyasileri, Sayın Başbakanı, o dönemin Başbakanını, dönemin Enerji Bakanını, daha doğrusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını kastetti. Şimdi, "Ölüm bu işin fıtratında var." derseniz, yani "Madene giren işçiler ölümün olacağını biliyorlar. Dolayısıyla, bu iş doğaldır." derseniz bu cümle siyasette eleştiri konusu olur.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Sayın Hamzaçebi, Akar bunları mı söyledi?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Şimdi, Sayın Haydar Akar'ın konuşmasından ben bunları anlıyorum. Hükûmetin enerji konusundaki, kömür konusundaki, kömür madenlerindeki kötü teknoloji konusundaki eleştirisini anlıyorum ben, başka bir şey anlamadım.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Birinde de cibilliyetten bahset.

BAŞKAN - Sayın Çavuşoğlu, lütfen...

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Doğrusu bu.

Siz müdahale edeceksiniz Sayın Başkanım.

ALİ HAYDAR ÖNER (Isparta) - Herif "cibilliyetsiz" diyor ya!

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - "Cibilliyetsiz" demedim, "cibilliyet" dedim.

BAŞKAN - Sayın Çavuşoğlu...

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Senin dediğinin aynısı, "fıtrat" ile "cibilliyet" aynı şey ama sizinki cibilliyet, bizimki fıtrat.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, konu budur, bilginize sunuyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)