Konu:Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in 656 ve 656'ya 1'inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın beşinci tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:30
Tarih:15/12/2014


Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in 656 ve 656'ya 1'inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın beşinci tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, ben Sayın Bakandan daha farklı bir değerlendirme beklerdim ancak maalesef beni yanılttı. O da Sayın Davutoğlu veya Sayın Erdoğan gibi tek parti dönemine gitmek suretiyle, oralardan cımbızla birtakım örnekleri alarak kendi uygulamalarına meşruiyet sağlamak istedi. Bir kere, vermiş olduğu örnekleri doğru bulmuyorum. Bir tek parti dönemi uygulamasından söz ediyor, sürekli getirip onu burada tartıştırmak istiyor.

Sayın Bakan, bakın, siz Kültür Bakanısınız. Size kadar Adalet ve Kalkınma Partisinin birçok kültür bakanı oldu. Biz o kültür bakanlarına yönelik olarak da eleştiriler yönelttik ama hiçbiri sizin aldığınız eleştiriyi almadı. "Biz şunları yapacağız." derken size kadar görev yapan kültür bakanları demek ki başarılı olamadı, kültür ve sanattaki dönüşümü sağlayamadı. Şimdi diyorsunuz ki: "Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi Cumhuriyet Halk Partisine bağlı değildir, bana bağlıdır." Yani bu şu mudur? "Bana bağlıdır, size ne, ben istediğimi yaparım." Yapamazsınız Sayın Bakan, yapamayacaksınız, hadi girişin bakalım.

Değerli milletvekilleri...

METİN KÜLÜNK (İstanbul) - Bu tehdit değil mi?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Millet, millet var, millet yaptırmayacak.

İkincisi, diyorsunuz ki: "Sanat ve kültürde reform yapacağım." İşte, bu dayatmacı anlayıştır. Sanat ve kültürde reform denen anlayış jakoben anlayıştır. Tepede, yönetimin, bakanın, Başbakanın, Hükûmetin olduğu; kültür, sanat ve ona gönül verenlerin aşağıda olduğu, Hükûmet ile onlar arasında hiyerarşik bir ilişkinin olduğu toplumu dönüştürme projesi, toplum mühendisliği. Bunu reddediyoruz Sayın Bakan.

Şu sansürden ne olur bir örnek verin! Oyunlara müdahale etmediniz mi, Bakanlığınız müdahale etmedi mi? "Bu oyunu oynamayacaksınız." demediniz mi? "Bu oyunu önce biz bir görelim, ondan sonra izin veririz veya vermeyiz." demediniz mi?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sizin belediyeniz, İstanbul'da "Lüküs Hayat" oyununu oynatırken -Zihni Göktay'ı- o oyunu kaldırmadı mı? Niye bunlara girmiyorsunuz? Lütfen bunlara cevap verin tek parti dönemine gitmek yerine.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)